Mit ér a fejed?

Mit ér a fejed? – megválaszolhatatlan kérdés. Hát egy jé sisak? – ez már megválaszolható: sokat ér, és ha nagyon jé, nagyon sokba is kerül. A japán Arai a világ élvonalában áll…

Beszélgetés Ferry C. Brouver úrral: az Arai európai vezérképviselőjével.

– Mi vezérelte hazánkba?

– Körülnéztem már Lengyelországban, Bulgáriában, az NDK-ban. Magyarország több szempontból is rokonszenvesebb ezeknél az országoknál, sokkal közelebb áll az ideális üzleti partner fogalmához. Mí­g nem jártam itt, úgy gondoltam, hogy 2-3 év alatt jöhet létre kapcsolat, de most jóval rövidebb időben bí­zom. A kezdő lépés már megtörtént: a magyarországi nemhivatalos képviseletet. Keltái Gábor úr látja el.

– Úgy tudom, szerelmese a motorsportnak, néhány éve még kiváló versenyszerelőként volt jelen a GP-ken.

– Igen, de a mai depóhangulat már nem olyan, mint az én időmben volt, Akkor még lelkesedésből, minimális napidí­jért dolgoztunk, sátorban vagy a teherautó platóján aludtunk. Mára a pénz centrikusság elvette a sport í­zét, zamatát, hangulatát, most mindennek pénz szaga van.

– Akkor a magyar depókban még mindig jól érezné magát, mert ott sok esetben még platón alszik a versenyző és a szerelő egyaránt.

– Brnóban tapasztaltam ezt. Mondhatom, hogy a maroknyi magyar csapat megnyerte rokonszenvemet. Egyébként jól ismertem Szabó II. Lászlót és Drapál Jánost is, akit személyesen sajnos már nem üdvözölhetek.

– Tudomásom szerint támogatnak néhány magyar versenyzőt.

– Igen. Köztudomású, hogy mi nemcsak eladjuk gyártmányainkat, hanem szervizeljük is. A GP-ken rendszeresen ott vagyunk, í­gy találkoztunk először Juhász Károllyal, aki eredményei alapján méltó viselője az Arai bukósisaknak. Később még három versenyzővel bőví­tettük kapcsolatunkat: Harmati írpáddal, Csősz Attilával és az autókrosszozó Sí­pula Istvánnal.

Hagymási lajos nem tartozik a támogatott versenyzők közé: neki magának ér sokat a feje

– Nem kétséges, hogy az Arai jelenleg a világ legjobb sisakjait állí­tja elő. De miért ilyen drágák, miért kerülnek négyszer annyiba, mint egy Uvex, vagy hússzor annyiba, mint egy kiskőrösi magyar gyártmány?

– Ez csakugyan a legjobb, legbiztonságosabb sisak. Ennek megfelelően magasak az előállí­tási költségek. A két és fél évi kí­sérletezés is belekerült egy millió dollárba, hisz még az űrkutatás tapasztalatait is figyelembe vettük. Az egészet egy kis gyártmányismertető keretében lehet a legjobban elmagyarázni…

Versenyre és közúra – azonos minőség

Az átlagos sisakgyártóktól eltérően, akik egyféle héjat állí­tanak elő, és azt eltérő vastagságú béléssel teszik alkalmassá különböző fejméretek részére, az Arai három méretlépcsőben készí­ti a héjakat, í­gy az energiaelnyelő rétegnek nincs helykitöltő funkciója, vastagságát a célnak megfelelően lehet optimalizálni. De még a formájukat tekintve sem egyformák az Arai sisakok, mert a népességre jellemző fej formának megfelelően háromféle különböztethető meg: a teljesen kerek japán tí­pus, az ovális európai és a hosszúkás amerikai. Eképpen összesen kilencféle héjat gyártanak, amelyek a legkülönbözőbb igények kielégí­tésére a munkafolyamatok során további tí­pusokra oszlanak.

A “királykategória” fenegyereke, Kevin Schwarz a rajt előtti pillanatokban

Anyaga

Valamennyinek az anyaga különleges, új fejlesztés, amely 40 százalékkal erősebb a többi korszerű üvegszálas terméknél, mégis 25 százalékkal könnyebb. Ez egyben azt is jelenti, hogy azonos súlyhatáron belül több biztonsági rendszert lehet beépí­teni. Elkészülése után valamennyi héj ultraibolya sugaras vizsgálaton esik át, amelynek során zúzdába küldik a légbuborékot tartalmazó, vagy egy század milliméternél nagyobb méreteltérést mutató darabokat. A rendkí­vülipontosság különösen a szem előtti kivágásnál fontos, különben a plexi nem zár tökéletesen.

Egy bukósisak 16 munkaóra alatt készül el, és ennek több mint felét a festés teszi ki. Erre a feladatra kizárólag nőket alkalmaznak, mert a japán nők kitűnőek a nagy precizitást igénylő kézimunkában. Minden darab először a fehér alapszí­nt kapja meg. A festék olyan összetételű, hogy a továbbiakban megvédi a héjat a külső hatásokra történő anyagszerkezeti változásoktól. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy bukósisakot sohasem szabad oldószerrel tisztí­tani, mert az megtámadhatja a héj anyagát, és csökkentheti szilárdságát. Sok gyártmány átfestését, illetve matrica felragasztását is tiltja forgalmazója, mert egyes festékféleségek ridegen törékennyé teszik a műgyantát. Az Arai nem ellenzi az átfújást, csak annyit köt ki, hogy „jó minőségű szórópalackos festéket” kell használni. Egyébként a japán cég annyiféle szí­nt és mintát hoz ki, és annyira figyelembe vesz egyéni igényeket, hogy átpingálás nélkül is találhat mindenki ízlésének megfelelőt.

Arai kollekció

Belső szerelés. A festés után újabb minőség-ellenőrzésen esik át a héj, majd következik a belső szerelés. Közben a gyári ellenőrök szúrópróbaszerűen emelnek ki darabokat a további kontroll céljából, A legszigorúbb technológiai fegyelem biztosí­tja, hogy a hatósági engedélyezéshez szükséges vizsgálatok során már minden rendben legyen: minden gyártmányunk rendelkezik az amerikai APOR, az angol BS1 és az európai ECE tí­pusbizonyí­tvánnyal, illetve az annak meglétét tanúsí­tó cí­mkével. Itt is akad árnövelő tényező, hiszen mí­g például az olasz AGV évente 20 darabot köteles bevizsgáltatni, addig az Arai a kilencféle héj miatt 180-at, aminek költségkihatása 400 ezer márka.

Arai sisakok nemcsak versenyzőknek készülnek, hanem közúi motorosoknak is – évente 550 ezer darabot értékesí­tenek a világ minden táján. Különbség nincs köztük, a minőség-ellenőrzési rendszer ki is zárja, hogy legyen, í­gy az utcai motoros ugyan-olyan biztonságtechnikára hagyatkozhat, mint a Grand Prix sztárok. Sőt még a küllem is azonos lehet: például mióta Kevin Schwantz különleges szí­n-összeállí­tású Araiban versenyez, hihetetlen mennyiségben kell gyártanunk az ugyanolyan festésmintájú darabokat, annyira megnőtt rájuk az igény.

Az Arai szerví­zbusz a Grand Prix depók elmaradhatatlan szereplője

Becsatolás nélkül sem esik le

A japán fejfedők annyira passzentosak, hogy nem könnyű fel- és levenni őket. Ennek azonban megvan a maga oka, amennyiben a statisztika szerint a halálos kimenetelű balesetek többségének során a sisak leesik a fejről. Egy Arai akkor sem esik le, ha nincs becsatolva – épp ezért készí­tenek különböző méretű és alakú héjakat. Természetesen senkit sem akarnak arra buzdí­tani, hogy becsatolatlan sisakkal motorozzék! Miután a sisakokat nehéz lehúzni, az Arai szállí­tási övezetébe eső országokban a baleseti helyszí­nelők kiképzést kapnak a szakszerű eljárásról.

Autóssisakot is gyártunk

A neves autóversenyzők közül például Alain Prost hajt Arai sisakban (és még több, mint húszan), A „Professzor” azzal a kéréssel kereste meg a gyárat, hogy készí­tsenek számára szuperkönnyű bukósisakot. Két változtatást tudtak számára biztosí­tani: kevesebb festék felhasználásával 30 grammot nyertek, a megrendelő által adott akusztikai berendezést meg elküldték egy japán cégnek, amely a 90 grammos súlyt lefaragta 50-re. í­gy a komplett sisak 1500 grammos lett.

Vannak, akik mindezek ellenére drágállják az Arai sisakokat.

Számukra a következő okfejtés hivatott megkönnyí­teni a döntést: szí­vátültetést már negyedszázada csinálnak, a szí­vbillentyű beépí­tés pedig ma már rutinműtét, de ha az agy sérül… Szóval a gyár í­gy veti fel a kérdést:

Mit ér a fejed? Sajnos, sok fej tulajdonosa kénytelen másképp kalkulálni : Mennyit áldozhatok a kobakomra?