Interjú: Szvoboda Bence

Tíz magyar bajnoki cím, „Az Év Legeredményesebb Nemzetközi Versenyző­je”, „Az Év Férfi Sportolója”, „Az év magyar motorversenyzője” címek birto­kosa. Cseh és osztrák bajnok, világbajnoki pontszerző, állt Európa-bajnoki dobogón, Európa-bajnoki és ADAC-futamgyőztes – íme Szvoboda Bence.

Szvoboda Tamás imádott moto­rozni. Na nem közúton, hanem krosszpályán.  Annyira, hogy kisfia, Bence születése után is eljárt versenyezni. Egy idő után Bencével, aki így szó szerint belenőtt a sport­ágba. Bence halk szavú, békés kis kö­lyök volt, ha letették egy sarokba, jól elvolt magában, így ha érdekelték is a motorok, nem erőltette, hogy mo­torra ülhessen. Egy birtokunkba ke­rült fényképen a három év körü­li Bence már háromkerekű műanyag motoron ülve majszol egy lángos­nak látszó tárgyat. Hajlunk a felte­vésre, hogy utánozta a papát. Nem a lángosevésre gondolunk. Szü­lei azonban egyelőre várakozó ál­láspontra helyezkedtek – már ami a motort illeti. Bence 7 éves kora körül mégis kapott egy motort. Egy 50-es, röpsúlyos Malagutit, emlékezetesen gyatra fékekkel.

A motor érkezésének persze voltak előzményei. A szülők egyre inkább úgy látták, hogy a visszahúzódó kis gyerekkel kezdeni kell valamit, mert ha így marad, ez a kegyetlen világ bizony eltapossa. Bátor kiál­lásra, magabiztosságra van szüksé­ge. Ültessük hát motorra – hangzott a szülői verdikt –, majd az megta­nítja, hogy ha elesik, fel kell állni és tovább kell menni! Figyelik, ked­ves Olvasók? Ösztönös, és − mint az évek során kiderült – zseniális peda­gógiai meglátás. Bence tehát elkezd motorozni a berényi ház kertjében kijárt, két egyenesből és két kanyar­ból álló „húsz másodperces” pályán. A technikát autodidakta módon sa­játítja el, ez arra enged következtet­ni, hogy szülei a Laissez-faire (Hadd csinálja) nevelési elvet alkalmazzák.

„A motorozás az életre nevel” – ös­szegezhetnénk a Szvoboda család hitvallását, így Bence nyolcadik szü­letésnapjára egy 65-ös Kawasakit kap. Erős motor, jó futómű, a kup­lunggal és a váltóval azonban ala­posan meggyűlik a baja. Úgy em­lékszik vissza erre az időszakra, hogy életében nem küzdött an­nyit motorral, mint akkor.

− Be kell vallanom, nem voltam egy hatalmas tehetség. Nem éreztem egyből a nyomatékot, a motort, a váltást. Voltak kortársaim, akiknek ez egyből ment. Egy nagy különbség azonban volt bennem a többi gye­rekhez képest. Addig gyűrtem ma­gam, addig ültem a motoron és gya­koroltam naphosszat, óraszám, míg nem ért sikerélmény. Addig mentem, amíg el nem fogyott a benzin, nem­egyszer egész délután folyamatosan gyakoroltam.

Ellátogatnak egy igazi pályára, ahol az a meglepetés éri őket, hogy Ben­ce kifejezetten gyorsan barátkozik meg a tereppel, ugratókkal, nagyon hamar jól megy a pályán. Ekkor kap­ja meg első motoros felszerelését is. Viszonylag kevés üzemórával jut el élete első versenyére, Lipótfára, ahol az első futamot az utolsó körig ve­zeti. A befutó füves részére kanya­rodva egy teli gázra a motor kereszt­beáll, majd visszatapad és eldobja Bencét. A második futamban sincs nagyobb szerencséje – úgy sejtjük, a nagy akarás vezethetett ide –, ha­nyatt dobja a motor, így csak a har­madik-negyedik helyen ér be.

Bence sikerélményként éli meg élete első versenyét. Megfogalma­zódik benne, hogy tudja ő ezt en­nél jobban is csinálni. Még abban az évben Kőszárhegyen is rajthoz áll egy bajnoki fordulón, ahol éle­te második versenyén az előkelő 3. helyet szerzi meg. Elhatározzák, hogy megpróbálkoz­nak a teljes bajnoksággal. Bence az Alföldön találkozik először homo­kos pályával. Esik és kel. De keve­set tud motorozni, a család nyáron a balatoni üzletben robotol. Ősz­től többet foglalkozik vele Apu, aki­nek jó szeme van ahhoz, hogy lás­sa, mitől megy jól a pályán. Az is jól jön, hogy megjárta Stefan Everts spanyolországi krossz edzőtáborát, az ott tanultakat átadja fiának. Nem egyszer előfordul, hogy szakadó esőben szól: − Gyerünk motorozni. Bence ötven métert nem tud menni esés nélkül. Apja nem hagyja, és hát nem Bence lenne, ha feladná. 2002-ben egyre többször végez az élmezőnyben, nyer itthon és kül­földön, egyszer csak azt veszik ész­re, hogy korosztályában − 10 éves ekkor − megnyerte a Közép-Európa-bajnoksá­got a 65 cm3-es kategóriá­ban, emellett övé a magyar bajnoki cím is.

A következő évre kinövi a 65 cm3-es géposztályt, jön a 80-as, a nagyobb mo­torerő, a nagyobb sebes­ség és egy rakás pofon. Bu­gyin, a homokos pályán kis kerekű 80-asával kört kap a nagy kerekű moto­rokkal menő 15 évesek­től. A 11 éves Bence úgy érzi, ezeket soha nem fogja utolérni. Apja azt mondja, először tanul­jon meg a kis kerekűvel gyorsan menni. Akik na­gyon kezdik, elkényel­mesednek. Bence is rá­jön egy dologra. Kondi kell! Elkezd futni, bicik­lizni, van, hogy két da­rab 2 kg-os súllyal fut a terepen. Abban az év­ben sokat megy kül­földön. A szezon vé­gén, a kőszárhegyi versenyen megnye­ri az abszolút kategó­riát. Leveri a 15 éveseket a nagy ke­rekű motorokkal. Azokat, akiktől pár hónapja még kört kapott. A szlovák bajnokságban pedig harmadikként végez. A hazainak számító kapos­vári pályán viszont hatalmasat esik. A mentőben ébred. Lábtörés, mankó, iskola, három hónapos lábadozás…

2005-ben a Yamaha Hungáriától kap két motort. Úgy látja, ha fejlődni akar, külföldre kell járnia versenyez­ni. Következik Szlovákia, Csehország, Ausztria, sikerek, majd sérülés, vissza­esés. Nem lesz bajnok a Yamahával.

2006-ra új célokat keresnek. Le­szerződik az osztrák Schruf Racing Teammel, az osztrák bajnokság mellett, ha teheti, elindul az Európa-bajnoksá­gon és az ADAC-on, Európa legran­gosabb versenysorozatán. Itt első versenyén a 14. helyet szerzi meg. Az osztrák bajnokságban fej fej mel­lett haladnak Rauneckerrel, az utol­só fordulóra két pont a különbség közöttük. Raunecker egyszer csak elesik. Még két kör és Bence a baj­nok. Az utolsó körben halálbiztos pozícióban megáll alatta a motor. Így lesz második az osztrák bajnok­ságban, vagy ha úgy tetszik, így ve­szíti azt el. Emellett az utolsó Eb- és ADAC-futamon harmadik lesz. Óriá­si eredmény! Így ér véget a 80-as ka­tegória.

2007-re megkeresi a KTM Hungária, a támogatási ajánlata 250-es négy­ütemű motorra szól. Újabb óriási ki­hívás ez Bencének. Nehéz és erős a motor, ráadásul négyütemű… ezzel lehetetlen menni! Aztán jön az el­ső verseny, Paks, és jön az első MX2- es győzelem. Mindenkinek leesik az álla. Bencéé is. Szezon végén össze­tettben végül a második helyen vé­gez. Mellesleg megnyeri az osztrák junior MX2-es bajnokságot.

2009-ben megy először 450-essel. Megint hatalmas ugrás, nagyon másképp kell motorozni vele, mint a 250-essel. A szezon előt­ti dunaföldvári meghívásos verseny első futamát mégis megnyeri, a má­sodikon hatalmasat bukik. Év végé­re ő lesz az MX1-es felnőtt magyar bajnok 17 évesen. 2010 jó formában találja, de jön egy nagy sérülés, eltö­rik a lapockája és agyrázkódást kap. Ahelyett, hogy meggyógyulna, sé­rülten edz tovább, ezzel hibát követ el. Meg kellene gyógyulnia, vissza­jönni és nyerni, nem pedig sérülten küzdeni. A szezon második felé­ben már mindenkit megver. Cseh­országban az első versenyen csak a 10. helyre futotta erejéből, a szezon végére azonban második lett. A kö­vetkező eredményes forduló után szerződést tesznek elé a jövő évre. Közben leköltözik Kaposvárra, hogy együtt készüljön Bozsó István erő­álló-képességi edzővel. Elhatározza, mindent beletesz az évbe.

− Kis híján beledöglöttem abba a télbe, olyan kemény volt. Bicikli, úszás, futás, nem egyszer napi 4 órát edzettem.

A 2011-es szezon szuper formában találja, az OXXO Racing Teamhez ke­rül. Tudja, ha karriert akar építeni, akkor a világbajnokságban kell mo­toroznia. Az OXXO Team révén beke­rül Max Nagel KTM szatellit csapatá­ba. Első versenyén, Portugáliában a 23. hely körül végez, a spanyol futa­mon az utolsó előtti körben a 8. he­lyen kap defektet, de Németország­ban már pontszerző, Csehországban szintén, mindkét futamon. Emellett az ADAC-on MX2-futamgyőzelmet arat a youngster kategóriában.

2012-2019 között a HTS Team ver­senyzője. 2017-ben az Ensport pro­fi csapatával kezdi meg a felké­szülését, a tudatos edzéstervezés eredményeként jönnek az ered­mények, a 2017-es évben cseh baj­noki cím az MX2-ben, 2018-ban cseh MX1-futamgyőzelem, 2019- ben megnyeri a cseh MX1-es baj­nokságot első magyarként. Itthon megszerzi tizedik bajnoki címét és megkapta a MAMS-tól az „Év motor­versenyzője” címet.

2020-at írunk. Bence mára, 28 éves korára nagyon motivált, egyben tapasztalt versenyző lett. A világ motokrossz élvonalát az ő generá­ciója adja, egy jó csapattal, támo­gatással megkoronázhatja karrier­jét. De kapcsolata a HTS Teammel 2019 végén megszakadt. Magyaror­szág legtehetségesebb, egyik leg­eredményesebb krosszosa jelenleg a folytatás lehetőségét keresi.