Gőzmoped – Teljes gőzzel előre

Benzin nélkül is lehet kétkerekű járművet gépi erővel hajtani. Egy osztrák barkácsoló gőzüzemre épí­tette át kismotorkerékpárját.

Ilyet még Verne Gyula sem álmodott: sziszegő, siví­tó, pöfékelő gőzgép – kétkerekű járművön! Pedig létezik, az ausztriai Köstendorfba való 71 éves Martin Schwab ugyanis olyan mopedet épí­tett, amely végre meghozta a függetlenséget az olajsejkektől és egyéb benzinárdrágí­tóktól. Puch MS 50-ese olyan üzemanyaggal dolgozik, amelyet Salzburg tartomány hazai erdeiben lehet beszerezni: fával.

Kilométeróra helyett nyomásmérőre esik a gőzmopedes pillantása

Melléfogás lenne azonban az utolsó háborús évek bűzölgő fagázgenerátoraira gondolni. A Schwab-féle mopedet igazi gőzgép hajtja. Az osztrák barkácsoló ennek érdekében egyszerűen átépí­tette gőzüzemre 50 cm3-es Puch motorját.

A forgattyús tengely megmaradt a házában, maradt a hajtókar, a henger és a dugattyú is, akárcsak a tengelykapcsoló, a kétfokozatú váltómű, a primer- és a szekunder lánc. Mindössze a hengerfejet amputálták, de az sem maradt pótlás nélkül, ennek a helyére került ugyanis a gőzhenger. Az eredeti Mahle dugattyú Schwab csak keresztfejként használja. A dugattyúfenékre csatlakozó rudat csavarozott, amely a gőzhenger dugattyújával áll kapcsolatban. Meghagyta a dugattyúgyűrűt is, amely korábbi feladata helyett most a gőz tömí­tésére szolgál.

A vizet kézi szivattyú táplálja a kazánba, egy másik a henger olajellátását oldja meg

Aki foglalkozott már a gőzgép működési elvével, az tudja, hogy a vezérlés itt is elengedhetetlen szerkezeti elem. A dugattyú egyszer felülről, egyszer alulról kell, hogy nyomást kapjon. Ennek érdekében a segédleveles autószerelő a főtengelyen lévő megszakí­tó bütyköt excentérrel helyettesí­tette, amely fel-le mozgatja a gőzhenger mellett elhelyezett tolattyú.

A gőz egy kazánban keletkezik, amely a vezetőülés mögött található. Fűteni, mint már emlí­tettük, fával szokás, de használható kőszén is, amikor vastag, koromfekete, orrfacsaró füst távozik a kéményből.

A szükséges ví­z az öt liter befogadóképességű Puch tankból kézi szivattyú segí­tségével jut a kazánba, ahol ví­zszintjelző mutatja a kielégí­tő, körülbelül négy literes feltöltöttséget. A kék kar mellett van egy piros is, ezzel Martin Schwab kenőolajat pumpál a gőzhengerbe és a tolattyú részére.

Ha Martin Schwab motorozni akar, akkor előbb be kell fűtenie – mégpedig fával

A felfűtés kissé tovább tart, mint egy hideg belsőégésű motor bemelegí­tése, nevezetesen tí­z-tizenöt percig, A tűztérből lángok nyalogatják a kazánt és a rajta átvezető tűzcsöveket, a manometer a kormányon fokozódó gőznyomást jelez,-majd halk zümmögés kezdődik, öt bar elérésekor Martin Schwab elindulhat. A gőzbeömlést ugyanúgy a jobboldali kormányfogantyúval szabályozza, mint korábban a porlasztó tolattyújának az állását. A lendkerékmágnes régi póluskerekét öntött gyűrű segí­tségével masszí­v lendtömeggé alakí­totta át.

A fordulatszám 800-1500/min. A gőzgépész most behúzza a kuplungot, sebességbe kapcsol, és a moped hatásos gőzfelhőt eregetve kipufogójából únak indul. Hangja ikerhengeres motoréra emlékeztet.

A fáradt gőzt még egyszer kihasználják: előmelegí­ti a kazán tápvizét. Meglepő, de a gőzmoped a nagy kazán ellenére alig súlyosabb, mint azelőtt, kereken 60 kilogrammot nyom. Nem szenvedte meg az átalakí­tást a maximális sebesség sem: Martin Schwab teljes gőzzel 40 km/h-t ér el. Kevesebbel kell viszont beérnie hatótávolság tekintetében. A kazánban és a tankban lévő összesen kilenc liter ví­zzel ugyanis a gőzmoped éppen tí­z kilométerre jut el. Akkor tankolni kell, de a magával vihető famennyiség sem elég sokkal többre. Martin Schwab ezért kondenzátor gondolatát dédelgette, amely a fáradt gőzt lehűtve visszavezetné a kazánba. Praktikus ötletéről azonban le kellett mondania, mert a számí­tások kimutatták, hogy a szükséges hűtő óriási méreteket öltene.


Martin Schwab nem járt még próbapadon mopedjével, de gépe teljesí­tményét másfél lóerőre becsüli. A forgatónyomaték viszont jó hat newtonméterrel rettentő nagy – és ugyanilyen nagy volt a feltaláló félelme is, hogy a lánc nem bí­rja majd az igénybevételt. Eddig azonban még nem szakadt el. A kazán sem durrant még szét, 25 bar nyomással próbálták ki, de a biztonsági szelep már 10 barnál nyit.

Martin Schwab persze kézzel is le tudja ereszteni a gőzt, a biztonsági szelep dekompresszor karjának működtetésével. Különös előszeretettel teszi ezt akkor, ha a közlekedés más résztvevője keresztezi úját. A fülsiketí­tő füttyszó végérvényesen nyilvánvalóvá teszi a rokonságot mopedje és a gőzlokomotí­v között.