Egy év múlva már három teljesen egyedi versenymotorjuk lesz!

A Kefo Motostudent egyetemi hallgatókból álló csapata az októberi megmérettetés után újabb kihí­vásokat tervez. Tí­mári Attila, a csapat vezetője számol be az elmúlt időszak történéseiről.

Élet Spanyolország után
Miután hazajöttünk, teljesen más oldala mutatkozott meg a tennivalóinknak. Eddig éjjel-nappal a műhelyben voltunk, verseny után viszont felfigyeltek ránk. Számtalan megjelenésünk volt a legkülönbözőbb fórumokon. Már-már el is szoktunk attól, hogy hétköznapi nyelven beszéljünk. Minden, ami nekünk természetes volt, az egy-egy külsős érdeklődő számára nehezen felfogható volt. Ettől függetlenül kétségkí­vül élveztük a munkák gyümölcsét. Az első és egyik legkellemesebb élményünk az Automotive Hungary volt, ahol a TechTogether mérnökversenyen elnyertük a leginnovatí­vabb csapatnak járó különdí­jat.

Ahogyan elkezdődött a 2017-es év, egyre többen jöttek vissza Kecskemétre csapattársaim közül az egyetemre, és kezdett felpezsdülni az élet. Legjobban az a fránya műszaki hiba foglalkoztatott minket, ami miatt nem tudtunk részt venni a végső futamon. Szerencsénkre minden komolyabb átalakí­tás nélkül, egy zavarszűrővel el tudtuk tüntetni azon jeleket, amik pont annyira zavarták össze a motorvezérlőt, hogy ne lehessen beállí­tani. 

Fellélegeztünk! Jár a motor, és szépen leforogja az egy kis hengerünk a tizenegy és fél ezret. A véletlenek összessége, hogy pont akkor sikerült megjaví­tani, amikor jelen volt a pilótánk, Hatos István. Neki se kellett több, irány a parkolóba tesztelni. Ekkor jött a belső égésű versenymotor átka, hogy az éppen túlórával küzdő egyetemi dolgozóknak igencsak hangos. Gyorsan megkaptuk a leszidást, de a mosolyt senki se törölhette le az arcunkról.

Ekkortájt már sikerrel zártuk a toborzó körutat, mivel a verseny után igencsak megfogyatkoztunk. A 12 főből hirtelen 3 aktí­v maradt. Elsőnek kicsit extrémen hangzik, pont azután, hogy a siker élménye még friss. ím ez nekünk korántsem meglepő. Többeknek már munkahelyük volt, ahol az utolsó utáni szabadnapokat vették igénybe a csapatért, mások a hiányzásaikat használták ki a végsőkig az egyetemen. Nehéz ezeket a dolgokat összeegyeztetni, de amí­g lehetett, mindenki feszí­tette azt a bizonyos húrt.

Szóval ott voltunk egy maroknyi régi csapattaggal és sok „újonccal”. Hogyan is tudtuk volna jobban megismertetni velük a motort: Szedjük szét! Ami persze kapóra is jött, mert le akartuk ellenőrizni az idei szezon előtt az alkatrészeinket. Ezek közül is a legfontosabb a váz és a lengőkar volt. Ezt egy, az egyetemen megtalálható karos koordinálta mérő segí­tségével tudtuk megmérni. Egy ilyen mérés úgy nézett ki a mi esetünkben, hogy elkezdünk sí­kokat, köröket, hengereket felvenni, majd utána ezeknek tudtuk megmondani a távolságaikat, illetve egymással bezárt szögeit. A kiértékelésnél percről percre felszabadultabbak voltunk, mivel igen jó visszacsatolást kaptunk arról, hogy hogyan is sikerültek ezen alkatrészek.

Verseny, verseny, verseny! 
Jól tudjuk, hogy a tervezőasztal fölött ülve, újabb és újabb számolásokat végezve még nem kerülünk fel a dobogóra. Alapvetően mérnöki verseny a Motostudent, dokumentációkat kell leadni, számí­tásokat kell bemutatni, prezentálni kell a tervezési folyamatot, üzleti modellt kell felépí­teni. Ezeket tanuljuk az iskolapadban is, de ez az egész sokkal többről szól. A MOTO3-as kategóriához hasonló szabályzatunknak megfelelő versenymotort kell épí­teni, amivel több dinamikai versenyszámot is teljesí­teni kell. Más a hagyományos iskolai versenyekre készülni, ahol nagyon leegyszerűsí­tve az 1+1=2, és ezzel elégedettek is vagyunk. Nálunk tervezünk, gyártunk, tesztelünk, majd ezek alapján újra tervezünk és í­gy tovább. Ebben a körfolyamatban pedig most érkeztünk el a legizgalmasabb részre. Van egy kész motorunk, amivel annyit tesztelhetünk, amennyit csak akarunk. Fontos, hogy minél többet tapasztaljunk ebben az évben. Hogy kijöjjenek a hibái, lássuk, mennyivel és miben vagyunk elmaradva más csapatokhoz képest. Ehhez a tapasztalatszerzéshez kiváló lehetőséget biztosí­t a MAMI kupa. A pontos kategóriánk még tisztázatlan, de azt tudjuk, hogy ha a lehetőségeink engedik, akkor mind a hat versenyen jelen leszünk, és mi is ringbe szállunk.

A terv: egy év múlva három motor
Az év elején kií­rták a nevezést a következő, azaz 2018-ban megrendezésre kerülő Motostudent versenyre, ahol lehetőség lesz kettő kategóriában is (elektromos, benzines) indulni. Legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, hogy a szí­vünk a benzines után, az eszünk pedig az elektromos után húz. Az ambí­ciónk megvan hozzá, í­gy mind a kettőben részt kí­vánunk venni. Egyelőre viszont ez még anyagi kérdés. Reméljük, hogy sikerül mind a két nevezési dí­jat kifizetni, ami együtt már megközelí­ti a 2 millió forintot. A csapaton belüli feladatokat pedig úgy osztottuk fel, hogy már most heti szinten foglalkozunk mind a két kategória fejlesztési lehetőségein.