Baleset-megelőzés: Gondolkodj előre!

Szeretem a jó közlekedésbiztonsági filmeket. Például azokat, amelyeket az angol kormányzat készí­ttet. A „Think!” cí­mű kampány egyik gyöngyszeme az egyik kedvencem. Ebben nem folyik vér, nem törik csont, csak valaki békésen motorozgat egy kört, de a film mégis utal minden veszélyforrásra, ami egy kétkerekű vezetőjét csak fenyegetheti az utakon. Meg arra, hogy a figyelem sohasem lankadhat, mert bármelyik békés másodpercet követhet egy kiszámí­thatatlan.

Tűzpiros Ducati előtt nyí­lik fel a garázskapu, vezetője gyakorlott mozdulatokkal ül fel rá, és nem sokkal később már gyönyörű tájakon suhan vele. A férfit mintha őrangyalok kí­sérnék, minden veszélyhelyzetre figyelmezteti valami: az olajfoltra az úon egy – a valóságban persze nem létező – közúi jelzőtábla hí­vja fel a figyelmét, az előtte haladó furgon vezetőjének kanyarodási szándékára a kocsi hátulját borí­tó porba í­rt felirat. Azt, hogy a kanyar í­ve élesebb, mint gondolná, az ú menti jelzőtáblák elképzelt kí­sérőszövegei szinte a szájába rágják. A lejtő mögül hirtelen felbukkanó, szembejövő teherautót a megelőzni kí­vánt autóbusz hátuljáról silabizálja ki, a 100 méter múlva megcsúszással fenyegető tehénlepényt pedig újra csak tábla hozza a tudomására. Egy Birminghambe igyekvő stoppos kezében tartott feliratból tudja meg, hogy hamarosan figyelmetlenül elé kanyarodó traktorosra kell számí­tania. Bárcsak a valóságban is minden í­gy működne! Milyen jó lenne látni azt is, amit valójában nem észlelünk! A valóságban azonban a helyzet bonyolultabb. Nem elég látni, valami más is kell a veszélyek elkerüléséhez.

A vezetés folyamata a való életben három rutinszerűen ismétlődő elem összekapcsolódásából áll: észlelnünk, érzékelnünk kell mindent, ami a közlekedés szempontjából fontos lehet. Mérlegelnünk kell azt, amit látunk (akár egy röpke másodperc alatt), majd a mérlegelés alapján meghozott döntést végre kell hajtanunk, cselekednünk kell. Vezetés közben a legtöbb információhoz látás úján jutunk. (Hallás és tapintás úján is juthatunk információkhoz, de ezek mennyisége elenyésző a látás úján szerzett információkhoz képest.) A szemünkön tehát rengeteg minden múlik. De pontosan mi is? Kezdjük az alapokkal! A térbeli irányoknak azt az összességét, amelyben a nyugalomban lévő, előretekintő emberi szem valamely tárgyat észlelni képes, látótérnek nevezzük. Más szavakkal: a látótér a térnek az a része, amit mozdulatlan fej- és szemállás mellett egy pontra való tekintés során egyszerre látunk. A látótér központi része a közel- és távollátás feladatának ellátásához, a perifériás része a tájékozódáshoz, a környezet megfigyeléséhez szükséges.

Az emberi látótér határai két szemmel nézés esetén nagyobb, mint 90-90 fok, felfelé 50-60 fok, lefelé 60-70 fok. Az ember a tér közel felét látja, de csak a látótér középső részéről képes pontos képet kialakí­tani. Ha az ember mozdulatlan szemmel előrenéz, élesen látja a fixált tárgyat. E körül is nagyon sok mindent észlelünk, anélkül, hogy a szemünket más irányba mozdí­tanánk. Mint azt kifejtettük, ezt az egész észlelt területet nevezzük látótérnek. Megkülönböztetünk egyszemes (amit csak egy szemmel látunk) látóteret és kétszemes látóteret. A középső részen, centrálisan a két szem látótere fedi egymást. Az, hogy az ember két szemmel együtt, egyszerre lát, biztosí­tja a térlátást, melynél a két szem különböző pozí­ciója által pontos mélységészlelés jön létre. A mélységészlelés vagy más néven távolságészlelés az a vizuális képesség, amellyel a világot három dimenzióban észleljük. A perifériás látómezőben a szí­neket, formákat nem érzékeljük jól, és a sebességet, távolságot is rosszul becsüljük meg. Nagy sebességgel haladva a látótér beszűkül, és a közeli tárgyak elmosódottan látszanak.

A látótéren bármilyen okból kí­vül eső részt holttérnek nevezzük. A holttereket csökkenteni lehet helyes megfigyelési technikával (szem és fej megfelelő irányú mozgatása), illetve hátrafelé a tükrök segí­tségével. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Amikor szemünkkel valamit nézünk, akkor valami más elkerüli a figyelmünket. Vezetés közben természetesen leginkább előre kell figyelnünk, de a műszerek vagy a visszapillantó tükör szemlélése – bármennyire szükséges és fontos – egyszersmind elvonja a figyelmünket mindarról, ami előttünk történik. Nem árt ezt figyelembe venni, amikor valami olyasminek a végrehajtására készülünk, ami függ az előttünk zajló forgalomtól is. A visszapillantó tükörnek is van holttere. Ez akkor van, amikor a másik sávban mögülünk érkező a tükör holtterébe kerül. Ezért ajánlatos sávváltás előtt hátratekintéssel is meggyőződni arról, hogy van-e ott valaki. (Még vagy már nem látszik a tükörben, mert túl távol és a járművünk takarásában vagy éppen túl közel van.) A járművezetők többsége tévesen becsüli meg a szemből érkezők távolságát és sebességét, úgy, hogy a távolságot a ténylegesnél nagyobbnak, a sebességet pedig a valóságosnál kisebbnek gondolja. Ezt a jelenséget elsősorban balra kanyarodásnál, előzésnél, kikerülésnél és sávváltásnál kell figyelembe venni.

Lássuk ezek után a döntés/végrehajtás kérdést! Mit jelent a sokat emlegetett reakcióidő? Ez nem más, mint az inger és a rá adott reakció között eltelt idő. Egyszerű reflexes válaszoknál, illetve ún. egyszerű reakcióidő feladatokban (ahol egyetlen inger van, és arra mindig egyféle választ kell adni, a lehető leggyorsabban) a reakcióidő nagyobb részét az idegingerületnek az érzékelő és mozgató idegrostokon való végigfutása teszi ki. (Ilyen például az, amikor észleljük, hogy a lámpa pirosra vált. Erre csak egyfajta reakció létezik, a fékezés.) Bonyolultabb reakciók esetén viszont a válasz létrehozatala, információfeldolgozás zajlik a reakcióidő legnagyobb részében. Információfeldolgozást igényelnek már az ún. választásos reakcióidő feladatok is, melyekben többféle inger jelenhet meg, és mindegyik ingerre más-más választ kell adni. Az ingerek lehetnek merőben váratlanok is, és lehetnek tömegével előfordulóak. De egy biztos, ha veszélyt közvetí­tenek, cselekednünk kell…

A bevezetőben emlegetett film végén egyetlen mondat figyelmezteti a nézőt arra, hogy amit látott, az a képzelet műve: a garázshoz való visszatérés után a férfi vállán egy hatalmas madárürülék landol. És amí­g hősünk a magasba tekintve fürkészi a tettest, megjelenik a filmet lezáró felirat: „Gondolkodj! A való életben a legtöbb veszélyre semmi sem figyelmeztet!”