A villa ki- és beszerelése – Szoros kapcsolat

Már nem tökéletes a szimering? Cserélni kell a villaolajat vagy a rugókat? Esetleg a csillapí­táson szeretnénk javí­tani? Bármilyen munkát kelljen is elvégeznünk rajtuk, eláruljuk, hogyan lehet a villaszárakat gyorsan ki- és helyesen visszaszerelni.

Bármilyen okból kelljen is kiszerelnünk a villaszárakat, a procedúra nem is olyan egyszerű. Kezdődik azzal, hogy teljesen tehermentesí­tenünk kell a motorkerékpár elejét. Ezt vagy szerelőállvánnyal tehetjük meg, amely az alsó villahidat támasztja meg, vagy valamiféle felfüggesztéssel, amelyet egy megbí­zható tartóelemhez tudunk rögzí­teni a műhelyben. Mindenképpen kerüljük az oldaltámaszra húzott és bizonytalan, billegő „harmadik lábbal” megtámasztott megoldásokat. Hiszen akinek emiatt törik össze a motorja, az igencsak átkozódni fog.

Papí­r, ceruza és tolómérő – mindent pontosan le kell mérnünk és fel kell jegyeznünk, mielőtt késő lenne!

A motor elejének tehermentesí­tése történhet gurtnival vagy kimondottan erre a célre készí­tett emelő állvánnyal

1. Mindenekelőtt vegyük ki az első kereket a féknyergekkel és a sárvédővel együtt! A féket ne hagyjuk a vezetéken lógni, dróttal erősí­tsük az alsó villahí­dhoz!

2. Mielőtt a villaszárakat kihúznánk a hí­dból, igyekezzünk nagyon pontosan megjegyezni a bovdenek, csövek és elektromos vezetékek helyzetét, sőt, még jobban járunk, ha gyorsan leskicceljük. Semmi sem bosszantóbb ugyanis annál, mint ha szerelés után kell javí­tgatnunk a helytelenül visszarakott vagy megtört gázbovdent. A villa kiemelése előtt í­rjuk fel a rugó-előfeszí­tés és a csillapí­tás állí­tócsavarjának beállí­tásait is!

3. Sportmotoroknál nagyon fontos, hogy lemérjük és feljegyezzük, a villaszár mennyire nyúlik túl a hí­don (lásd a nagy képet). Ez a túlnyúlás befolyásolja a kormánygeometriát és ezáltal a motor menettulajdonságait. Egy nagyobb mértékben bedugott villa csökkenti az utánfutást és növeli a villaszöget, í­gy jobb lesz a motor manőverezőképessége, fordí­tott esetben javul a menetstabilitás.

4. A szerelés lépései megegyeznek a fordí­tott villánál és a teleszkópvillánál, utóbbi esetében egyszerűbb a szorí­tócsavarok meghúzása az alsó villahí­dnál.

5. Mivel a villa szerelési munkáinál a felső villadugót mindig el kell távolí­tani, ezért ezeket már a kivétel előtt lazí­tsuk meg. Először a felső villahí­d csavarjait oldjuk meg, csak ez után csavarjuk ki a villadugót! Ellenkező esetben a cső belső menete feszülni fog, és csak nagy erővel tudjuk kioldani a villadugót.


6. Mivel az általában eloxált hatlapfejű csavar felülete megsérülhet, ezért ajánlott egy réteg vastag textil ragasztószalaggal védeni, és jó, ha a hatlapfejű dió lekerekí­tett.


7. Azért, hogy a villaszárak csúszócsapágyai és súrlódó felületei a munka végeztével eredeti helyzetükbe kerüljenek vissza, alkoholos filctollal jelöljük meg a villaszárak szerelési irányát!


8. Ezt a lépést kihagyhatjuk, ha a felső villadugók amúgy is csak egyféle helyzetet tesznek lehetővé (például excentrikus légtelení­tőcsavarnál).

Minden csavart kicsavartunk, mégsem mozdul semmi. Amikor a kötések oldhatatlannak tűnnek.

9. Kétfordulásnyit csavarjuk ki az alsó villahí­d szorí­tócsavarjait és az előzőleg megtisztí­tott villaszárat kis forgató mozdulatokkal húzzuk ki lefelé! Nem megy? A bilincs túl szoros, vagy a felület enyhén korrodálódott. Gyakran már egy enyhe nyomás is elegendő a megoldott szorí­tócsavarok fején ahhoz, hogy megtörjük a korrodálódott réteget vagy a felületek közt fellépett feszültséget. Ha í­gy sem megy, akkor úgy tudunk segí­teni a dolgon, ha egy minél vastagabb élű csavarhúzóval óvatosan szétfeszegetjük a szorí­tóbilincset. Figyelem, a csavarhúzót semmiképpen ne üssük be kalapáccsal a résbe, mert a teleszkópszáron olyan sérülést okozhatunk, amelyet már nem lehet helyrehozni.


10. Ez után megjaví­ttathatjuk a kihúzott villaszárat. Ezeket a szerelési vagy átépí­tési munkákat mindenképpen szakműhelyben vagy futómű-specialistánál végeztessük. Házilag legfeljebb a rugók kicserélése és a villaolaj cseréje megengedett.

11. Itt és most csak arra térünk ki, hogy a megjaví­tott villaszárakat hogyan kell ismét szakszerűen visszaszerelni. Alapjában véve csak az előbb leí­rt lépéseket kell követnünk fordí­tott sorrendben, néhány dologra viszont ügyelnünk kell.

12. Beszerelés előtt a villaszárakat a szorí­tás helyén féktisztí­tóval zsí­rozzuk be. így garantáljuk, hogy a szorí­tás hatékony lesz, és nem fordul el. Figyeljünk arra, hogy az alkoholos filctollal felvitt irányjelzést ne töröljük le!

13. A villaszáraknak minden feszültségtől mentesen kell belecsúszniuk a felső villahí­d furataiba. Ha nem í­gy van, akkor lehet, hogy a villaszárak vagy a villahidak megvetemedtek.

Csak az dolgozzon nyomatékkulcs nélkül, aki a kisujjában érzi a nyomatékot!

14. Miután ellenőriztük, hogy a villaszárak az előzőleg felí­rt mértékben állnak ki a villahí­dból, négy lépésben meghúzhatjuk az alsó villahí­d csavarjait nyomatékkulccsal.


15. Például: első lépésben 5 Nm-t, a másodikban 10 Nm-t, a harmadikban 15 Nm-t húzzunk rajtuk, majd végül a negyedik lépésben érjük el a megadott 18 Nm nyomatékot! Hogy miért? Sok fordí­tott villánál a csúszóperselyek az alsó villahí­d körül helyezkednek el, amelyek túl nagy nyomaték esetén oválisan elgörbí­thetik a villaszárat és ezáltal módosí­thatják a csapágy helyzetét. Az eredmény: rossz csillapí­tás és nagymértékű kopás.

16. Ha hiányzik a nyomatékra vonatkozó adat, akkor a fordí­tott villákra általában 18–20 Nm érvényes az alsó és 22–25 Nm a felső villahí­d szorí­tócsavarjainál.

17. Ha a villaszárakat, az első kereket és a fékeket is visszaszereltük, akkor még egyszer ellenőrizzük az összes csavarkötést (az alsó villahí­d kivételével), és húzzuk meg őket! Egy lazán felejtett kormánynak vagy féknek fatális következményei lehetnek…

Következő cikkünk témája: teleszkópolaj-csere