A karburátor tisztí­tása – Rázva vagy keverve?

A forgalomban lévő motorkerékpárok döntő többsége egy vagy több karburátorral működik, amelyek bizony időről időre elromlanak. Sorozatunk ezen részében elemezzük a jellemző hibákat és megoldásukat.

LEGYíœNK í“VATOSAK!

– A fúvókák általában puha sárgarézből, a karburátorházak cinkötvözetből készülnek. A karburátor tisztí­tásához ezért soha ne használjunk keményfémből készült szerszámokat!

– Soha ne dugjunk kemény acéldrótot a karburátor furataiba a szennyeződés eltávolí­tásának céljából!

– Ha a fúvókafuratok, a karburátorház furatai vagy az acél fúvókatűk összekarcolódtak vagy más módon deformálódtak, akkor sajnos megérettek a kidobásra, és ki kell cserélnünk őket.

Mielőtt kiszedjük és szétszereljük a karburátorsort, először csak a tolattyú szereljük ki, és ellenőrizzük, hogy nem rakódott-e szennyeződés a fúvókatűkre, illetve állandó nyomású karburátor esetén a membránok rendben vannak-e.

A karburátor kiszerelése

1. Csavarozzuk le a karburátorfedél tetején lévő csavarokat. Az utolsó csavar meglazí­tásakor szabad kezünk hüvelykujjával tartsuk meg a karburátorfedelet, mivel a tolattyú rugója belülről kifelé nyomja.

2. Vegyük le a fedelet és szedjük ki a rugót.

3. A membránt körben óvatosan lazí­tsuk meg, és a tolattyúval együtt húzzuk ki a helyéről.

A membrán ellenőrzése

1. A membránt tartsuk egy fényforrás felé, és enyhén, óvatosan húzzuk meg különböző irányokba.

2. A membránnak hibátlannak kell lennie: ha csak egyetlen kis helyen is porózussá vált, akkor ki kell cserélnünk.

A fúvókatű ellenőrzése

1. Alaposan vizsgáljuk meg a tűt, nem lehet rajta semmiféle szennyeződés.

1.1. Ha mégis szennyeződést találunk rajta, akkor körömmel kaparjuk le, NE használjunk kést vagy reszelőt.

2. Körmünket lassan húzzuk végig a fúvókatűn: felületének teljesen simának kell lennie, nem lehet csorbult vagy barázdált, nem lehetnek rajta felpúposodott részek.

3. A fúvókatűt gördí­tsük végig egy üveglapon: teljesen egyenesnek kell lennie, nem lehet rajta semmiféle görbület. Ha bármilyen deformálódást találunk, cseréljük ki a tűt.

A karburátor kiszerelése

1. A karburátor kiszereléséhez általában le kell szednünk a tankot.

1.1. Ha a levegőszűrőháznál hátrafelé elegendő hely van, akkor azt fent hagyhatjuk.

2. Az úszóházat a leeresztőcsavarokon keresztül engedjük le.

3. A gázmarkolaton a felső gázbovdenbeállí­tót teljesen csavarjuk be, hogy a bovdennek a lehető legnagyobb legyen a holtjátéka. Tekerjük meg a markolatot, a bovden végén lévő szemet vegyük ki a felfogatásából.

4. Alul a karburátorsornál lévő szemnél is akasszuk ki a bovdent.

5. A szí­vató bovdenjét (ha van) szintén akasszuk ki: először az alátámasztásnál akasszuk ki, kissé húzzuk meg, majd akasszuk ki a szemet.

6. A szí­vócsonkok karburátor felőli szorí­tóbilincseit néhány elfordulásnyit lazí­tsuk meg.

7. A karburátorsort húzzuk ki a szí­vócsonkokból, majd vegyük ki.

8. A nyitott szí­vócsonkokat tiszta rongyokkal tömjük be, hogy ne kerülhessen szennyeződés a motorba.

A karburátor szétszerelése és megtisztí­tása

1. Csavarjuk ki az úszóház rögzí­tőcsavarjait és vegyük le az úszóházat. Az úszóház és a karburátor között lévő tömí­tés általában ragasztva van: egy közepes méretű csavarhúzó nyelével enyhén ütögessük meg az úszóházat, í­gy oldjuk meg a ragasztást (A).

2. Az úszó tartócsapját (ha van ilyen) fogóval húzzuk ki, vagy egy kisméretű árral és enyhe kalapácsütésekkel nagyon óvatosan ütögessük ki a fészkéből, majd a rajta lévő úszószeleppel együtt vegyük ki.

Fontos: jegyezzük meg, hogy a tartócsap melyik oldalról volt bedugva a helyére, összeszereléskor ugyanerről az oldalról kell majd visszaraknunk.

3. A főfúvókát, a tűfúvókát, a fúvókapálcát és az üresjárati fúvókát csavarjuk, illetve húzzuk ki.

4. Csavarjuk ki a keverékszabályozó csavart és a gáztolattyú ütközőcsavarját (ha van). Ha a keverékszabályozó csavar furatába O gyűrűt helyeztek, azt egy kis fogorvosi kampóval lazí­tsuk meg és húzzuk ki.

Összeszereléskor új O gyűrűt szereljünk be!

A karburátor megtisztí­tása és ellenőrzése

1. A tolattyúházat és a furatokat karburátortisztí­tóval tisztí­tsuk meg és nagynyomású levegővel fújjuk át. Még jobb, ha a szétszedett karburátort az összes fúvókával együtt ultrahangos fürdőben tudjuk megtisztí­tani. Csak ez garantálja ugyanis, hogy az összes csatorna és fúvóka megszabaduljon a lerakódásoktól (C). Kereskedőknél vagy szerelőműhelyekben lehet ultrahangos tisztí­tóberendezés, ide beadhatjuk tisztí­tásra.

2. Ellenőrizzük a tolattyú rugóját: meggyengült (kilazult), megvetemedett, sérült? Bármilyen sérülés esetén cseréljük ki.

3. Vizsgáljuk meg a tolattyú felületét: tiszta-e, vannak-e rajta barázdák, durva felületek. A tolattyú karburátortisztí­tóval tisztí­tsuk meg. Ha felpúposodott vagy kifényesedett bemaródott részeket találunk, ezeket finom csiszolópapí­rral simí­tsuk el.

4. Ha megszáradt benzinmaradványok ragadtak a fúvókatűre (D), ezeket NE próbáljuk valamilyen kemény tárggyal vagy reszelővel eltávolí­tani, kizárólag a körmünket használjuk erre a célra! íœgyeljünk arra, hogy a tűt ne görbí­tsük el!

5. A szí­vató dugattyúját is ellenőrizzük: a dugattyú tiszta és sérülésmentes, az első tömí­tőfelület sérült vagy benyomódott, a rugó meggörbült vagy eltört? A sérült alkatrészeket cseréljük ki.

6. Vizsgáljuk meg, hogy az úszón vannak-e repedések vagy egyéb sérülések. Tegyük egy benzinnel megtöltött edénybe:

6.1. Az úszónak fenn kell maradnia a felszí­nen.

6.2. Ha az úszón repedés van, akkor megszí­vja magát benzinnel, és elmerül. Vegyük ki és rázzuk meg – halljuk, ahogy a benzin lötykölődik az úszó belsejében.

galéria Karburátor tisztí­tása
Az úszó ellenőrzésének legyegyszerűbb módja, ha benzinnel teli edénybe tesszük

7. Az úszótű hegyét és tövét nagyí­tóval vizsgáljuk meg, teljesen simának kell lennie. Bármilyen apró sérülés, benyomódás a tű hegyén vagy tövén azt jelenti, hogy az úszószelep nem tömí­t megfelelően. Ha í­gy van, új szelepet kell beszerelnünk.

Ha új úszószelepet kell beszerelnünk, akkor kizárólag kompletten, új szelepüléssel együtt tegyük, mert a szelep hegye és a furata csak í­gy fog megfelelően illeszkedni és tökéletesen tömí­teni.

A karburátor összeszerelése

A szétszerelésnél leí­rtakhoz képest fordí­tott sorrendben végezzük el a lépéseket. A szükséges tömí­téseket mindenképpen még a szerelés megkezdése ELŐTT szerezzük be! A jól felszerelt szakkereskedésekben kaphatóak úgynevezett karburátor-tömí­tőkészletek, amelyekben az összes tömí­tés és O gyűrű benne van.

Az összeszerelésnél különösen ügyeljünk a következőkre:

1. Az új O gyűrűk beszerelése előtt fújjuk be őket egészen vékonyan pl. WD-40-nel, í­gy könnyedén a helyükre csúsznak majd.

2. Az úszót és az úszószelepet együtt szereljük be, majd a karburátort állí­tsuk fejre: az úszószelep most zárt.

2.1. Ellenőrizzük az úszó szintjét: ez nagyon fontos a karburátor kifogástalan működéséhez, mivel ha a szint túl magas, illetve túl alacsony, akkor a motor vagy túl gazdag, vagy túl szegény keveréket kap. A mérték karburátoronként és modellenként egyaránt eltérő. Kérdezzük a márkakereskedőt, neki megvannak a megfelelő műszaki adatok.

Ha az úszó és a főfúvóka vagy a karburátor tömí­tőperemének egymáshoz viszonyí­tott mérete nem megfelelő, akkor az úszó nyelvét hajlí­tsuk meg.

3. A fúvókákat csavarjuk be a furataikba, de ne húzzuk meg őket túl erősen.

4. Szereljük be a tolattyú és a rugót, majd csavarozzuk vissza a fedelet.

5. Az állandó nyomású karburátoroknál ellenőrizzük a membrán állapotát: nem lehet megkeményedve, deformálódva vagy beszakadva. Kétség esetén mindenképpen szereljünk be újat.

A karburátor összeszerelésénél ügyeljünk a következőkre:

A benzin- és szellőzőcsöveket rendezzük el, és biztonságosan csatlakoztassuk. Szorí­tóbilincsekkel rögzí­tsük őket. A csöveknek nem szabad megtörniük vagy összenyomódniuk!

1. Ha a szorí­tóbilincseket előzőleg levettük, akkor most húzzuk rá őket a szí­vócsonkra. íœgyeljünk a helyzetükre: a bilincsek végének a szí­vócsonk előreugró részén kell lenniük.

2. A szí­vócsonkok belsejét egészen finoman fújjuk be olajsprével (WD-40), í­gy a karburátorok könnyebben a helyükre csúsznak.

2.1. A karburátorsort a megfelelő helyzetben, egyszerre az összes szí­vócsonkra toljuk rá.

3. Húzzuk meg a bilincsek csavarjait úgy, hogy a bilincsek meghajlí­tott végei között még legyen egy kis rés – ne nyomjuk össze őket teljesen!

4. A szí­vató- és gázbovdent tegyük a helyére.

5. Ellenőrizzük a gázbovden holtjátékát, és szükség esetén állí­tsunk rajta: amí­g a gáztolattyú felemelkedik, addig a gázmarkolatot kissé meg lehet mozgatni (kb. 3-5 mm a markolat kerületén mérve).

6. Szereljük vissza a tankot a helyére.

6.1. A benzincsövet és az alacsony nyomású csövet (ha van) csatlakoztassuk a benzincsapra.