Túra: Jordánia I. rész

Valamiféle számomra érthetetlen, monoton kántálásra ébredek. Félig-meddig kinyitom a szemem, próbálok tájékozódni, de még túl sötét van hogy lássak valamit, a tagjaim nem akarnak engedelmeskedni a felkelésnél, olyan mintha nem lennék beolajozva nem is tudom hol vagyok. Az ágyban a szememmel a feleségemet keresem magam mellett, ehelyett egy hangosan szuszogó férfit látok körvonalazódni a félhomályban. Ekkor hirtelen világosság gyúl az agyamban, Istenem végre Szí­riában vagyok, a leppói szállodai szobámban próbálok a testembe és a szellemembe életet lehelni, miközben társam még az eddigi ú fáradalmait próbálja kipihenni. Ránézek az órámra, reggel negyed öt van, összeszedem minden erőm és odamegyek az ablakhoz, elhúzom a függönyt és kinézek a pirkadatba és a müezzin folyamatos éneklését hallgatom. Amí­g kivilágosodik, visszapergetem az eseményeket, tulajdonképpen hogyan is kerültünk Attila barátommal ide.

    Kutatok a közelmúlt élményei között és rögön Albánia ugrik be, ahogy Crna Gora valóban fekete hegyei és gyönyörű tengerpartja után a két ország közötti egyetlen nemzetközi határátkelőjénél az albán Shtuf-nál átléptük a határt. A belépés pillanatok alatt lezajlott – meg is lepődtünk mert nem erre számí­tottunk, rögtön í­zelí­tőt kaptunk abból a mérhetetlen és általános szegénységből ami végigkí­sért bennünket utunk albán szakaszán.

    Vegyes érzelmekkel tettem meg az első kilómétereket a Shkoder és Tirana felé kanyargó országúon amely mellett a lépten-nyomon feltűnő betonbunkerek látványa az Enver Hodzsa-i időket idézik. A Dunántúl nagyságú ország majdnem két harmadát hegyek borí­tják, csak a tengerparti részen találunk némi sí­k vidéket. Görögország felé az ország Északkeleti részén fekvő Albán-Alpokon kellett átkelnünk (legmagasabb csúcsa 2694 m), talán utazásaim során látott egyik legszebb vidéken robogtunk keresztül. Nem véletlenül nevezik Shquiperia-nak, azaz a Sasok Földjének az országot, bár ennek azért alapvetően más mögöttes tartalma is van. Shkoder és a Dajti-hegy lábánál fekvő Tirana jellegtelen, szocreál stí­lusú nagyvárosok, némi látnivaló csak a főváros központjában lévő Szkander bég téren fogadott bennünket, ahol a névadó Gjergj Kastrioti Szkander bég lovasszobra uralja a látóteret.

 

   Az emberek alapvetően kedvesek, segí­tőkészek, bár a hegyeken átkelve eszembe villant, miközben a gumik nyögve, csúszva, sikí­tva engedelmeskedtek a szerpentin kanyarjainak, hogy az itt élő katolikus klánok között még dí­vik a vérbosszú intézménye, de úgyanúgy í­ratlan törvény a vendégszeretet és az adott szó szentsége is.

    Közben felriadok merengésemből, a kántálás megszűnt, a felkelő nap sugarai fátylat borí­tanak a még alvó Aleppo utcáira, minden mozdulatlan, csak a nyüzsgő éjszakai élet szemete virí­t innen messziről. 2006. szeptember 26-a van, a Ramadán szent hónapját nemrég kezdték meg, a szállodai portás szerint 21-én. A Ramadán az iszlám öt fő törvénye közül komoly megpróbáltatást jelentő szabály a böjtölés megtartása a ramadán havában. Ilyenkor a hit követői napkeltétől napnyugtáig böjtölnek – nem esznek, nem isznak, nem dohányoznak és nem élnek házaséletet, ám amikor a nap le-megy, annál nagyobb örömmel adja át magát az evésnek-ivásnak.

    Közel-Keleti utunk során végig éreztük a ramadán jelenlétét, ennek tulajdoní­tottam azt, hogy az élet kicsit később indult be reggelente mint „normális” esetben. Tovább néztem az ébredező várost – a közterületeken már elkezdték szedni a szemetet – és ismét felidéztem idevezető utunk emlékeit és másodjára Törökországi képek tolultak az agyamba, ahol már harmadjára jártam és valahogy különleges kötődés és szimpátia fűz ehhez az országhoz, talán magyar történelmi vonatkozásai miatt.

    Egyfelől magyarként nehezen tudom elfeledni Mohácsot és a százötven éves hódoltságot, valamint, hogy Mátyás király közép-európai nagyhatalmát a délkeletről érkező hódí­tók tették tönkre, másfelől tény, hogy a fejedelemségkori Erdély a török védőhatalomnak köszönhette viszonylagos szabadságát, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos török földön kapott védelmet, és hogy az Egyesült íllamok mellett Törökország volt a másik állam, amely nem hagyta jóvá a trianoni békeszerződést. A törökök egyébként testvérnépnek tartanak bennünket és ezt lépten-nyomon hangoztatják, de éreztetik is a magyar utazóval kedvességük néha már kellemetlen, zavarba hozza az embert. Görögörszág átmotorozása és a Dardanellák átkompozása után Trója, Pamukkale (Hierapolis) érintésével kerestük fel utunk első konkrét célját, Macarköyt – Magyarfalut, jelenegi nevén Gebizt, ahol a falu lakosainak egy része jelenleg is magyar származásúnak vallja magát.   

    Az Antalyatól kb. 40 km-re ÉK-re fekvő Gebiz (ez a település hivatalos neve) főterén megható látvány a Csí­kszentdomonkosiak által az idén álí­tott kis székelykapu, mely szintén a török-magyar testvériséget és barátságot hivatott demonstrálni. Macarköy neve Magyarfalut jelent, és egykor (talán a 17. században) magyar földről rabszolgának elhurcolt foglyok népesí­tették be, áttértek a muszlim vallásra, törökökké váltak, családi hagyományaik szerint azonban megőrizték származástudatukat. Például a temetőjük, eltérőleg a többi török temetőtől, egészen olyan, mint egy kopjafás székelyföldi vagy felső-tiszai temető. Ismail Uzmay polgármester és a község jelenlévő lakosai nagyon kedvesen, szinte „testvérként” fogadtak bennünket. A minket végig istápoló Tevfik Cakmak nevezetű öregúr búcsuzáskor büszkén mutatja személyi igazolványát, ahová valóban nemzetiségként macar(magyar) van hivatalosan beí­rva. Vegyes érzelmekkel ülünk vissza motorjainkra és folytattuk utunkat a felkelő nap irányába.

 

    Közben társam is felébred, az emlékezés buborékai elpattannak, mosakodás, pakolás, majd jellegzetes keleti reggeli után Aleppoi városnézés következik.

    Az észak-szí­riai város a történelem egyik legrégibb folytonosan lakott települése, melynek lakossága is e történelmi összetettséget jelzi. Zömében muzulmán arabok lakják, de örmények, keresztények, kurdok egyaránt jelentős számban találhatók a városban. A település történetének első emlékei az i.e. VI. évezredből valók, a Tell-Halaf dombban cserépmaradványokat találtak ebből az időszakból. Az i.e. 3. évezred végétől a hettiták uralták ezt a vidéket, s bár átmenetileg Mitanni (i.e. 17. sz.), majd Egyiptom (i.e. 15. sz.) szállta meg, de a hettiták befolyását csak az i.e. 12. sz-ban sikerült felszámolni. Ezt követően birodalmak egész sorához tartozott e stratégiai szempontból fontos település, mely jelenleg Damaszkusz után Szí­ria második legnagyobb városa. Magyar vonatkozása, hogy Bem József tábornok a világosi fegyverletétel után Törökországba, a török birodalom területére menekült. így jutott el Aleppoba (arabul Halab) is, ahol később aleppoi basha (pasa) lett. Főbb látványosságként az Omajjád nagymecsetet és az aleppoi citadellát néztük meg, majd a délelőtt fénypontja, a motoros nézelődés következett.

 

    Különleges módja ez a város felderí­tésének, hiszen közvetlen hatása alá kerül az ember a zajoknak, szagoknak, céltalanul bolyongva belátást kapunk az emberek mindennapi életébe és két-három óra alatt teljesen átfogó érzést kapunk a helyről. Egy valamire azonban figyelni kell, az általam „keleti nyüzsgésnek” nevezett szí­nes, hangos, áttekinthetetlen forgatag nemcsak az útesten kí­vül létezik, motorkerékpárral rendkí­vüli figyelmet és koncentrációt igényel a vezetés, ám ha megszoktuk magunk körül a felfordulást és alkalmazkodtunk a helyzethez jókat lehet nevetgélni a sisak alatt a kialakult forgalmi helyzeteken. Meg kell emlí­tenem, hogy ennek ellenére majdnem 11 ezer kilóméteres utunk Közel-Keleti részén még csak egy koccanást sem láttunk, az Európai részen viszont három komoly baleset is úba esett.