Motorosok mindenhova mehetnek

Itt az NKH válasza az új vizsgáztatással kapcsolatban

A műszaki vizsgáztatással kapcsolatos, 2016. januárjával életbe lépett változtatásokkal kapcsolatban az a kijelentés, miszerint néhány speciális esetet (például első forgalomba helyezés) leszámí­tva csak maszek bázisokon lehet vizsgáztatni nem teljesen állja meg a helyét.

 

Egy kedves Olvasónk hí­vta fel rá a figyelmünket, hogy a jogszabályban maradhatott egy kiskapu, ami miatt a kétkerekűek továbbra is mehetnek az állami vizsgaállomásokra. Az ügyel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást kértünk a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, akik megerősí­tették, hogy a motorkerékpárok számára valóban nyitottak maradtak a hatósági vizsgabázisok.

 

íme a teljes válasz:

 

Az egyes közúi és vasúi közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosí­tásáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény módosí­totta a közúi közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt, amelynek 24/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki:

 

„(2a) A közúi közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépí­tménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata kizárólag – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a miniszter által rendeletben meghatározott dí­j ellenében, a közúi járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel – vizsgáló állomás közreműködésével végezhető el.”

 

A motorkerékpárosok számára tehát nyitottak maradnak a hatósági vizsgabázisok. Bizonyos esetekben – például a közlekedési hatóság által berendelt, vagy az átalakí­tást követő első vizsgálat alkalmával – továbbra is csak a közlekedési hatóság végezheti el a vizsgálatot.