Túlélni a buszsávban

A cikkben a KRESZ-nek az autóbusz forgalmi sávra, valamint a párhuzamos közlekedésre vonatkozó – és a motoros közlekedés szempontjából 2010. január 1-től változó – rendelkezéseit gyűjtöttem össze. Ezzel a témával a módosí­tások hatályba lépése idején már foglalkoztam, de miután saját tapasztalataim szerint a motorkerékpárosok más – rájuk nézve kedvező – KRESZ-módosí­tásokat is veszélyes módon szabadon értelmeznek, úgy gondolom, hogy nem felesleges ezeket a rendelkezéseket újra áttekinteni.

Az „Autóbusz forgalmi sáv” tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az útesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi. Az „Autóbusz forgalmi sáv” közúi jelzőtábla a tájékoztatást adó jelzőtáblák csoportjába tartozik. A „tájékoztatást adó” kifejezés félreértésekre adhat okot, hiszen elfedi azt a tényt, hogy a tájékoztatást adó jelzőtáblák jelzéseiből fontos jogok és kötelezettségek is származhatnak.

 

 

A „Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv” tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett. Ha az „Egyirányú forgalmú ú” jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészí­tő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:
a) az útesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az útest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,
b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz,
c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően – a kerékpáros is
a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.

 

 

Az úburkolati jelek között is van olyan, ami az érintett speciális forgalmi sávra vonatkozik:
Autóbusz forgalmi sáv: úburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levő „BUSZ” felirat, amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban csak az erre vonatkozó külön szabályok [36. § (8) bek.] szerint szabad közlekedni.

A KRESZ 25. § (3) bekezdése szerint az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsí­tó- és lassí­tósávot, a nyitott kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a jobbra tartási vagy az útest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kí­vül kell hagyni. Ez a rendelkezés egy főszabály, ami azt jelenti, hogy az előbb felsorolt helyeken járművel közlekedni nem lehet. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni – az egyirányú forgalmú úon kijelölt kerékpársáv kivételével – az útest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban.

A KRESZ 36. § (1) bekezdése szerint olyan útesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas útest) – a (2)-(4) bekezdésben emlí­tett eseteket kivéve – a külső (jobb szélső) forgalmi sávban kell közlekedni. Más forgalmi sávra ráhajtani csak előzés, balra bekanyarodás, illetőleg megfordulás céljából szabad. Az autóbuszöbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsí­tó- és a lassí­tósávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kí­vül kell hagyni.

 

 

A KRESZ. 36. § (8) bekezdés szerint az autóbusz forgalmi sávban
a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállí­tására szolgáló jármű;
b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az útest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetében a kerékpáros,
bb) külön jogszabály alapján rögzí­tett üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt
bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresí­tett gépjármű,
bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek közvetlen helyszí­ni beavatkozására rendszeresí­tett gépjárműve,
bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszí­ni beavatkozásra rendszeresí­tett gépjárműve,
bc) a betegszállí­tó gépjármű,
bd) a személytaxi,
be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár (de motoros tricikli, quad, mopedautó nem!)
közlekedhet.

 

 

Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.

Mit jelent „az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül” kitétel?

Zavarás: olyan magatartás, amellyel valaki más közlekedését nehezí­ti, a közlekedés más résztvevőjét megijeszti, neki kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, magatartásával figyelmét elvonja vagy indokolatlanul leköti. A zavarás meglehetősen „szigorú”, tág fogalom, sok mindent lefedhet. Talán túlzás nélkül mondhatjuk: az autóbusz forgalmi sáv használatához kapcsolódó zavarási tilalom voltaképpen azt jelenti, hogy a motorkerékpár vezetője úgy kell hogy közlekedjen a buszsávban, hogy előrehaladásával a lehető legkisebb mértékben okozzon változást ahhoz a helyzethez képest, amikor motorkerékpár az autóbusz forgalmi sávban egyáltalán nem közlekedik. Addig, amí­g az autóbusz forgalmi sáv használatával összefüggésben legfeljebb kisebb konfliktus keletkezik, de baleset nem, ennek a fogalomnak túlzott gyakorlati jelentősége nincs, ha nincs eljárás, ahol a zavarási tilalmat értelmezni kellene. Ha viszont a motorkerékpár vezetőjének buszsáv használatával összefüggésben – akár csak anyagi káros – balesete bekövetkezik, akkor a szabálysértési, illetve a büntetőhatóság kénytelen lesz értelmezni, hogy vajon a motoros betartotta-e ezt a rendelkezést. Ennek pedig az lehet az eredménye, hogy a motorkerékpár vezetője adott esetben a zavarási tilalom megszegése miatt esetleg a baleset (egyik) felelősévé válhat.

Az autóbusz forgalmi sávban tilos megállni. Ez a főszabály. A főszabálytól eltérően mégis megállhat (ezek tehát a kivételek)
a) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbusz (trolibusz), villamos,
b) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxi, a betegszállí­tó gépjármű, továbbá
c) 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállí­tására szolgáló jármű.