Triumph Sprint ST – Gól Anglia javára

Tí­z perc elég volt ahhoz a Triumph sport-túragépének a nyergében, hogy ráérezzünk, ez az újonc kategóriaelsí´ségre pályázik. Régebben a gyár az épí­tí´szekrény elv alapján készí­tette új modelljeit, ezért kézenfekví´nek látszott, hogy a 955 i alapjára kevésbé sportos jellegû gépet alkossanak. Ehelyett teljesen új konstrukcióval jelentkeztek, s ez volt a helyes döntés.


Nemcsak az eddig épí­tett legjobb Triumph lett belí´le, de egyben az általam valaha kipróbált legpraktikusabb és leguniverzálisabb sportmotor is. Már a külleme is telitalálat. A lekerekí­tett formák a tipikus Triumph-fényszórókkal és a közszemlére tett alumí­nium hí­dváz egyéni, de diszkrét külsí´t ad. A Sprint ST-nél a forma és a funkció teljes összhangban van. Tökéletesen testre szabott nemcsak az üléspozí­ció – akár nagyobb pilóták számára is – de a viszonylag alacsony szélvédí´vel ellátott, közepesen széles idom nagyon jó szélvédelmet is biztosí­t. A Triumph nagyobb, mint a VFR, ezért több helyet is találunk rajta. A 955-höz képest 30 milliméternyivel, 1470-re növelték a tengelytávot, és nagyobb súlyt helyeztek az elsí´ kerékre. A kormányzás ennek ellenére semleges maradt, a széles kormány pedig kimondottan kezessé tette a Sprintet. A lábtartókat nem helyezték túlzottan hátra, amití´l lehetí´vé vált az egyenes üléspozí­ció: mindez együtt nagy tempónál és hosszú távon is kellemes utazást biztosí­t. Az utas bí´séges helyet talál, és két stabil kapaszkodó ad biztonságérzetet.

A kevésbé éles vezérmûtengelyeket leszámí­tva, a Sprint erí´forrása azonos a 955-ével, a nikasilbevonat helyett pedig acélperselyek kerültek az aluhengerekbe. A 128 lóerí´s csúcsteljesí­tményt 110-re vették vissza, viszont szélesebbé vált a használható fordulatszám-tartomány. Merevebb váz, két felerí´sí­tési ponttal kevesebb a blokk rögzí­téséhez, és mert a kormányvégekbe nagy tömegû rezgéscsökkentí´ súlyokat épí­tettek, még magas fordulaton is csupán lágy rezgés jelzi az alattunk dolgozó motort. A Sagem benzinbefecskendezést úgy programozták, hogy nincs szükség szí­vatóra. Elektronika intézi a hideg-és melegindí­tást, ezért indí­táskor nem is szabad gázt adni, mert akkor nem kel életre a motor. Az erí´forrás a hatodik sebességben 2500-as fordulaton egyenletesen húz egészen 9700-ig, ahol leszabályoz az elektronika. Ötezernél és hatezer-nyolcszáznál érezhetí´en növekszik a motorerí´.

Az egyik tesztpéldányon kissé nehézkesen lehetett kapcsolni az alsó három sebességfokozatot, de ebben a gépben még száz kilométer sem volt. A fölsí´ három fokozat viszont ennél is lágyan mûködött. A 955-rí´l ismert sebességváltó sportosan szûk fokozatai elegendí´ gyorsuláshoz segí­tik a gépet. A futómû és a Bridgestone 57-es gumik jól harmonizálnak. A jó tapadást kihasználva, a lábtartó-végekre csavarozott dí´léshatárolók után az idom alja is leér a talajra. Fí´leg a finoman reagáló Showa-rugóstagoknak köszönhetí´ a Sprint ST szupersport miní´ségû futómûve. Ezek a lengéscsillapí­tók nagy tempónál sem hagyják hintázni a gépet úhullámok után.

Az angolok épí­tenék a legjobb sport-túragépet? Talán igen, talán nem, de az biztos, hogy bátran várhatják az öszszecsapást a Honda VFR 800-zal, a BMW R 1100 S-sel és a Ducati ST 4-essel.