Sportsterizáció avagy Változatok egy témára

Egyetlen motormárkához nem tartozik annyi­ra szervesen a gyári motorok átépítése, egye­divé tétele, mint a Harley–Davidsonhoz. A cus­tomizing egyenesen a gyár üzleti stratégiájának része, a stílusos kiegészítők, átépítéshez tervezett alkatrészek, sőt komplett átépítő kittek forgalma­zásából a gyár jelentős bevételre tesz szert. A mo­torok módosítását, szépítését a Company kifeje­zetten támogatja, mára ezzel egyfajta mozgalmat indított el, az összes ma divatos yard built és a kü­lönböző márkákhoz hasonló customizing moz­galmak mindannyian a Harley–Davidson modell­jét másolják több-kevesebb sikerrel.

A nagy nevet szerzett professzionális műhelyek mellett, mint a West Coast Chopper, Arlen Ness, a Roland Sand Design vagy újabban számtalan is­meretlen zseni dolgozik egy-egy projekten szerte a világon. A divatos irányzatok persze évtizeden­ként változnak, a divat óriáskereke egyeseket a magasba emel, másokat elsüllyeszt, hogy akár tíz éven belül újra a feje tetejére álljon a motorépítés divatjának a világa. A klasszikus irányzatok közül jelenleg a bobber stílus kisebbfajta reneszánszát éli, az angol eredetű café racer csillogása éppen halványulni látszik pár évvel ezelőtti fényéhez ké­pest. Jelenleg még mindig a scramblerek, tracke­rek világát éljük, a jövő nem látszik tisztán. És hát valljuk meg, a hazai fafejű, merev sza­bályozás pontosan ellene megy a motorépí­téseknek, gyakorlatilag ellehetetlenítve azt. Éppen ideje lenne egyfajta egyszerűsített, pragmatikus hozzáállásnak – már ha az nem a merev elutasítása lenne minden egyedi­ségre törekvésnek. Éppen üzletet is lehetne csinálni belőle…

Az amerikaiakat lehet persze szidni, de azt el kell ismerni, hogy egyebek mellett megle­hetősen gyakorlatiasan állnak például pont a motor- és autóépítések kérdéséhez. Let’s do it − a műfaj virágzik, az adódollárok csilingelve hullanak az állami kasszába.

Múlt számunkban bemutattuk a Harley–David­son tavaszváró Triple S néven futott tesztren­dezvényét, akkor azt ígértük, hogy az ott fel­vonultatott épített motorokat megmutatjuk Olvasóinknak is. Íme, sok örömöt hozzá, kelle­mes álmodozást.