Sí­nen vagyunk

Mit kell csinálni, ha vasúi sorompóhoz közelí­tesz? Ha ezt kérdezik a legtöbben kényelmesen hátradőlnek: na ezt aztán bárhol, bármikor felmondják, ha kell… Pedig, az ördög, mint tudjuk, azokban a bizonyos részletekben rejtőzik, és nem biztos, hogy azok a részletek mindig, mindenki előtt világosak.

Az azonban biztos, hogy 2010. január 1-jétől ezen a téren is változás állt be. Lássuk, mi volt és mi az elvárható 2010. január 1-jétől, ha vasúi átjáróhoz közelí­tünk!


Tehát, ami eddig volt: „A vasúi átjárót megközelí­teni csak fokozott óvatossággal szabad. A közúi jármű vezetője köteles a jármű sebességét a vasúi átjáró előtt elhelyezett veszélyt jelző táblánál (»Sorompó nélküli vasúi átjáró«, »Fénysorompóval biztosí­tott vasúi átjáró«, »Sorompóval biztosí­tott vasúi átjáró«, »Jelzőőrrel biztosí­tott vasúi átjáró«) lakott területen legfeljebb 30 km/h-ra, lakott területen kí­vül legfeljebb 40 km/h-ra csökkenteni, és a vasúi átjáróig ezzel a csökkentett sebességgel kell haladni.” A fokozott óvatosságra vonatkozó elvárás megmaradt, a megközelí­téssel kapcsolatos sebességkorlátozásra vonatkozó szabály azonban nem. Cserébe kaptunk egy olyan új rendelkezést, aminek betartása véleményem szerint eddig is elvárható volt: „A vasúi átjáró megközelí­tésekor, illetve a vasúi átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúi átjáró biztosí­tására szolgáló közúi jelzéseknek.” Vajon melyek ezek a közúi jelzések? Nos, a „Sorompó nélküli vasúi átjáró”, „Fénysorompóval biztosí­tott vasúi átjáró”, „Sorompóval biztosí­tott vasúi átjáró”, illetve „Egyéb veszély” közúi jelzőtáblák, ez utóbbi akkor, ha egy olyan kiegészí­tő táblát helyeztek el alatta, amely a vasúi jármű áthaladását biztosí­tó jelzőőrre utal. (Piros tárcsa) Ilyen közúi jelzés továbbá a „Vasúi átjáró kezdete” közúi jelzőtábla (amit a köznyelv egyszerűen csak „András kereszt”-nek hí­v) és a „Vasúi átjárót előjelző tábla”, amiből egymás után hármat helyeznek el a vasúi átjáró kezdetéig, és a ferde piros sávok számának csökkenése jelzi a járművezető számára, hogy egyre közelebb jár a vasúi átjáróhoz. Ilyen közúi jelzés továbbá a jelzőőr jelzése, továbbá a vasúi átjárót biztosí­tó jelzőberendezés (fénysorompó, félsorompó, teljes sorompó) jelzése. Nos, ennyi a változás. És mit jelent ez a gyakorlatban? A megközelí­téssel kapcsolatos sebességkorlátozásra vonatkozó szabály hiányában az adott úszakaszon érvényes sebességkorlátozásra kell tekintettel lennünk. Ez elvileg egészen magas sebesség is lehet(ne), ám ne feledjük, hogy a vasúi átjáróra egy sor más szabály is vonatkozik, amelyek január 1. után is érvényesek, és amelyek betartásához szükséges lehet a lassí­tás.

A vasúi átjáró előtt az „András-kereszt”-nél vagy a megállás helyét jelző úburkolati jel előtt meg kell állni, ha

a) bármely irányból vasúi jármű közeledik,

b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompó rúdja nem teljesen nyitott helyzetben áll vagy mozog,

c) a teljes sorompót kiegészí­tő fényjelző berendezés, illetőleg a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészí­tett fénysorompó villogó piros jelzést ad,

d) a teljes sorompót kiegészí­tő berendezés hangjelzést ad,

e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészí­tett fénysorompó villogó fehér jelzést nem ad,

f) vasúi jelzőőr „Megállj” jelzést ad,

g) a folyamatos – megállás nélküli, legalább 5 km/h-s sebességű –áthaladásra nincs lehetőség,

h) ott „íllj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.

Biztosí­tatlan vasúi átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúi jármű egyik irányból sem közeledik, és a folyamatos – megállás nélküli – áthaladásra lehetőség van.

Biztosí­tott vasúi átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a teljes sorompó mindként sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, és esetleges fényjelző és/vagy hangjelző berendezése jelzést nem ad,

b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészí­tett fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad,

c) a vasúi jelzőőr „Megállj” jelzést nem ad,

d) a folyamatos – megállás nélküli – áthaladásra lehetőség van.


Ez a többször emlegetett „folyamatos áthaladás” triviálisnak tűnik, de gondoljuk meg, milyen problémák adódhatnak például abból, ha az előttünk haladóra „ráakaszkodva”, abban bí­zva hajtunk rá a sí­nekre, hogy azokról biztonságosan le is tudunk hajtani, miközben az előttünk haladó előtti forgalmi viszonyokról fogalmunk sincs. Pl.: a sí­nekkel párhuzamosan – az átjáró után – egy másik ú keresztezi utunkat, és az úkereszteződés forgalma miatt az előttünk haladók lelassulnak, esetleg megállnak. (Olyasmi ez, mint az a szabály, amely szerint az úkereszteződésbe zöld fényjelzés ellenére sem hajthatunk be, amennyiben forgalmi torlódás miatt az úkereszteződés területét előreláthatólag nem tudjuk elhagyni a zöld fényjelzés időtartama alatt.) A cél az, hogy közúi jármű a sí­neken soha se álljon, ne képezzen akadályt.

Az előbbi rendelkezésekből és a vasúi átjáró megközelí­tésére vonatkozó korábbi sebességkorlátozás megszüntetéséből indirekt módon következik, hogy esetenként az aktuális (egyébként irányadó) sebességet azért olyan mértékben ezután is csökkenteni kell, hogy a jármű vezetője meg tudjon győződni azokról a körülményekről (pl. mi az aktuális jelzés, vagy arról, hogy vonat egyik irányból sem érkezik), amelyek nélkül a fenti rendelkezéseknek nem lehet eleget tenni.

A vasúi átjárót biztosí­tó jelzőberendezés üzemzavara (pl. a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világí­t) esetén járművel a vasúi átjáróra – a (3) bekezdésben emlí­tett megállást követően – abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a vasúi átjáró olyan kialakí­tású, hogy a megállás helyéről a vasúi pálya mindkét irányban kellő távolságra belátható, és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúi jármű nem közeledik, vagy

b) a vasúi átjáró forgalmát vasúi jelzőőr irányí­tja, és a jelzőőr „Megállj” jelzést nem ad,

feltéve – mindkét esetben –, hogy a (2) bekezdésben emlí­tett folyamatos áthaladás lehetséges.

Ha a vasúi átjáróban a jármű elakad, és vezetője azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolí­tani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledő vasúi jármű vezetője vagy a vasú más alkalmazottja a veszélyhelyzetről a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzen. Hogy ilyesmi a valóságban is meg szokott történni, az már egy másik cikk témája lehetne…