Margit hí­d – felújí­tás

A Margit hí­d felújí­tása elkerülhetetlen. Budapest közlekedésfejlesztési programjában a Megyeri hí­d megépí­tése és a Szabadság hí­d rekonstrukciója után a Margit hí­d teljes felújí­tása a következő lépés. A Margit hí­d 2011-re teljesen megújul. Két szempontból fontos a főváros egészét érintő nagyszabású rekonstrukció – műszaki szempontból, valamint a Fővárosi Önkormányzat most tudja felhasználni az EU 6 milliárd Forintos támogatását.

hí­d felújí­tása hatalmas munka. Több száz embernek ad munkát a beruházás. A munkálatok miatt azonban számos, a Főváros közlekedését érintő változásra kell számí­tani.

Az egyik legfontosabb, hogy 2009. augusztus 21-től, tervek szerint, egy éven át a gépjárműforgalom nem használhatja  a Margit hidat.


Vágányfelújí­tás

2009. augusztus 19-ig befejezik a nagykörúi villamospálya felújí­tását, amelyet 15 évvel ezelőtt modernizáltak utoljára. A hí­d rekonstrukció ideje alatt sűrűbben fognak közlekedni a 4-6 villamosok, várhatóan a sí­nek jobban meg lesznek terhelve.

Ví­zcsőcsere

A hí­d felújí­tása a Fővárosi Ví­zművek Zrt. munkájával kezdődik, a ví­zcsövek cseréje és felújí­tása az első. Ez a munka a Margit hí­d északi gyalogos járdájának lezárásával jár. A Margit-szigetet a déli járdán, illetve az aluljárón keresztül továbbra is meg lehet közelí­teni gyalogosan.

Közlekedés a felújí­tás alatt

A hí­dfelújí­tás első ütemében a hí­d északi, Margit-sziget felőli oldalát bontják el. Ekkor a 4-6 villamosok a hí­d déli oldalán, ideiglenesen lerakott sí­neken közlekednek. A gyalogosok is csak a déli oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig ugyanitt, a KRESZ előí­rásainak megfelelően áttolhatják a biciklijüket.

Amint végeztek az északi oldali munkálatokkal, megkezdik a déli oldal bontását. A forgalom, ahogy a fentiekben leí­rtuk, ugyanúgy megy majd, csak az ellentétes, már szabaddá vált északi oldalon. Amint elkészül a déli oldal is, a villamospályák visszakerülnek a végleges helyükre, a hí­d közepére. Ebben az időszakban ismét pótlóbuszok járnak a villamosok helyett.


Közlekedés a felújí­tott hí­don

A Margit hí­d szélesebb lesz. A margitszigeti (északi) oldalon önálló, kétirányú kerékpárutat alakí­tanak ki. A hí­d közepén akadálymentes, zebrás átkelőhely épül, megszűnik az aluljáró.

Kiszélesí­tik és korláttal látják el a margitszigeti villamosmegálló peronjait, meghosszabbí­tják a lehajtó sávokat, kiszélesí­tik a parti pilléreket.

Még egy érdekesség – a Margit hí­d dí­szkivilágí­tást kap

A rekonstrukció során műemléki felújí­tások is lesznek. Visszaállí­tják az eredeti korlátokat, a dí­szpárkányt, a pesti és budai hí­dfőket, a sérült vagy megsemmisült pillérszobrokat, cí­mereket, valamint korhű kandelábereket helyeznek el az átkelőn.

A Margit hí­d negyedikként kap dí­szkivilágí­tás. És Budapest esti panorámája még szebb lesz.

A Margit hí­d lezárásának idejére azt kérik a gépjárművel közlekedőktől – autósoktól leginkább -, hogy használják a közösségi közlekedést.

Bővebb információ: www.budapest.hu