Interjú Szloboda Tamással

Szloboda Tamást nem kell bemutatnunk a Motorrevü olvasóinak. Évente legalább egyszer meginterjúvoljuk őt, általában a motorozás jövőjéről, a piaci helyzetről, eladási statisztikákról szoktuk faggatni. Ezútal egy új szerepben mutatkozik be.

Alábbi í­rásunk nem egy tökéletesen átgondolt, profi módon felépí­tett interjú, inkább csak egy baráti-szakmai beszélgetés Szloboda Tamással az életünket kitöltő szenvedélyről, annak ápolásáról, gondozásáról. Azért vele, mert őt tartjuk az egyik leghitelesebb motoros szakembernek. Munkája és szenvedélye a motorozás. Alig két hónapos gyermekéve már a kunmadarasi drag EB lelátóján is ott ült, és nemigen akad olyan motoros rendezvény, amelyen ne lenne jelen. Nem kötelességtudatból, nem azért, hogy elvárásoknak feleljen meg, hanem azért, mert ebben a körben érzi jól magát. Életformaként éli a motoros életet, és bizony a motoros kereskedelem világának ilyen emberekre lenne szüksége.

MR: Tamás, nem véletlen tehát, hogy amikor Nyúl Sándor, hazánk egyik legbefolyásosabb embere és Hollós György, a Suzuki Hollós alapí­tó tagja, egykori motorversenyző azon kezdett morfondí­rozni, hogy létre kellene hozni egy motoros érdekvédelmi szervezetet, magától értetődő volt, hogy felkérnek a csatlakozásra?

Sz. T. : Nem tudom, hogy magától értetődő-e, mindenesetre azonnal igent mondtam. Amúgy ezt a felkérést, nem kell olyan nagyon komolyan és hivatalosan venni, hiszen az csupán motorozást szerető és azt féltő emberek, barátok kezdeményezése volt jó célok érdekében.

MR: Mi volt a kitűzött cél?

Sz. T.: Működésünket, terveinket nem definiáltuk hajszálpontosan, ütemtervet sem készí­tettünk. Ezt az egészet amolyan lobbi tevékenységet folytató, motoros érdekvédelemmel foglalkozó körként képzeltük el,a mely aktuális projektek mentén ténykedik. A beszélgetések során körvonalazódott tevékenységünk két fő iránya. Az egyik a biztonságos motorozás témakörét felölelő vonal, ennek szlogenjét – „Aki reggel elindult, este épségben érjen is haza” – autós vonalról vettük át. A másik még ennél is átfogóbb téma a motorozás népszerűsí­tése, úgy általában.

MR.: Erre mi, a Motorrevü csak annyit mondhatunk, hogy: – Hurrá! Végre! Tizenöt éve álmodozunk a motoros szakma összefogásáról, arról, hogy együtt fogjuk a motorozás ügyét népszerűsí­teni, olyan átfogó kampányokkal, amit egyedül a piac egyik résztvevője sem tudna finanszí­rozni.

Sz. T. : Azért hadd tegyem hozzá, hogy az utóbbi nyolc év alaposan átí­rta a motorozás világát. Mára a legnagyobb márkák közül többen külföldről irányí­tják a magyar piacot, a nyolc éve megálmodott és általatok szorgalmazott nagy összefogásnak, közös kampányoknak mára már nem sok esélyük van. De legalább megmozdult valami, amikor tavaly év vége felé bejelentettük a Motoros Nagykoalí­ció létrejöttét. Mára ott tart a dolog, hogy szervezzük első publikus programunkat, melynek helyszí­ne a budapesti Westend, és valamikor május közepe felé lesz. Témája nagyon hasonló a Motorrevü évekkel ezelőtt a Duna Plazánál megrendezett Családi Napjainak a tematikájához. Célunk, hogy a nem motorozó embereket megismertessük a motorozás világával. Ebbe éppúgy bele tartoznak maguk a motorok, robogók, a biztonságos motorozás, a védőfelszerelések, kiegészí­tők, mint a különbözőbb motoros közösségek bemutatása, a motorozás számtalan stí­lusa és válfaja. Az a szándékunk, hogy lebontsuk a motorozáshoz kötődő negatí­v sztereotí­piákat, és az embereket közelebb hozzuk ehhez az életformához.

Meg vagyunk győződve arról, hogy ez közügy. Tény és kimutatható a motorozás mentálisan relaxáló, regeneráló, pozití­v hatása, mint ahogy az is, hogy a motor az autóknak nagyon jó alternatí­v közlekedési eszköze lehet. Csökkenti a parkolási gondokat, a dugókat és a légszennyezést. A két-háromnaposra tervezett eseményen minden ehhez hasonló téma előkerül majd.

MR.: Egyéb távlati tervek?

Sz. T. : Rengeteg témánk lehetne. Felhí­vni a figyelmet a nálunk használt szalagkorlátok veszélyes voltára, az M7-es egy szakaszának drótkorlátjára, a csúszós felfestésekre, a regisztrációs adó és az autópályadí­jak normalizálására, a felemás módon sikerült B125-ös rendeletre, hogy csak párat emlí­tsek.

MR.: Apropó, és milyen néven fogtok tevékenykedni?

Sz. T.: Az MGE-n belül működő Autós Nagykoalí­ció mintájára a Motoros Nagykoalí­ció nevet – MNK – választottuk.

MR.: Az MNK ez zárt, titkos társaság, mint a szabadkőműves páholyok?

Sz.T.: Az MNK egy tökéletesen nyitott és átlátható társulat. Tárt karokkal várunk minden céget, közösséget, szakmai csoportot, klubot, amelyik tenni szeretne a motorozás ügyéért.