FÉNY-JíTÉK

A figurák – H7-es izzók – már a táblán. A játéktér egy Kawasaki Z800 fényszórója. Vajon az izzógyártók milyen stratégiát követnek – nagy fényerő vagy olcsó ár? Csak az egyik győzhet. 15 izzó mérkőzik meg egymással a laborban.

Elképesztő a fényár, a sötét országú úgy világí­t, mintha fényes nappal lenne. Szinte hihetetlen, hogy egy motorkerékpár-fényszóró ennyi fényt tud kibocsátani magából. A fényforrás egy luxus BMW túragép xenonizzója, a motor fényszórója majdnem akkora, mint egy kisebbfajta bőrönd. Nem csoda, hogy ez a hatalmas felületű reflektor különösen jól megvilágí­tja az utat. Csaknem 70 méteres hatótávolság és 40 méternél még több mint 20 lux fényerősség – ez csúcs!

Lukas Küpper világí­tási szakértő az aacheni Lumileds cégnél, ő vezeti a laborteszteket. A fentiekkel csak meg akarta mutatni a Motorrad tesztcsapatának a vászonra kivetí­tett stilizált országúon, hogy egy jó izzóval mire is lehet képes egy motorkerékpár fényszórója. Legalábbis ez volt az eddigi legnagyobb teljesí­tményű világí­tás, amivel ő a laborban találkozott. Felért egy autó lámpáival.

így teszteltünk

A tesztalanyokat anonim módon barkácsáruházakban, autóalkatrész-boltokban, motorkerékpár-alkatrész üzletekben, illetve szupermarketekben szereztük be. Ily módon tudtuk azt biztosí­tani, hogy kizárólag olyan termékeket vizsgáljunk, amelyeket a gyártó nem manipulált a teszt számára. A labormérésekhez egy Kawasaki Z800 vadonatúj eredeti fényszóróját szereztük be azért, hogy az izzókat azonos körülmények között – tehát ugyanabban a lámpatestben – vizsgálhassuk meg. A fényszórót felszereltük egy goniométerre, í­gy pontosan meghatározott mozgásokat tudtunk az elektronika segí­tségével beprogramozni. így a tesztelők pontosan ugyanolyan körülmények között mérhették meg a fényszóró, illetve az adott tesztizzó által kibocsátott fényt. A mérési optika egy blenderendszerből és érzékelőkből áll, amelyek 25 méter hosszan egy csőben rejtőznek. így a teljes fénypászma hosszában meg lehet mérni a fény erősségét (luxban). A legfontosabb mérési pontok: az ú jobb széle (j), közepe és bal széle (b). Ezenkí­vül az izzók maximális hatótávolságát is megmértük (a tesztfényszóróban). A teszt eredményét a kiszámí­tott átlagértékek adják. A tesztelt fényszórót alapul véve 55 méteres maximális hatótávolságból indultunk ki, a minimális távolság 30 méter volt. Ezen extrém értékek között osztottuk be a skálát, és ennek megfelelően pontoztunk. Hasonlóan jártunk el a fényerősség mérései értékeinél is (15 lx maximális értékig). Az értékelésen viszont rontottunk, ha az ezt követő foto-, illetve geometriai mérésnél eltérést tapasztaltunk az ECE-specifikációtól.

Nagyjából minden más motorkerékpár tulajdonosának viszont ez csak álom marad. Hiszen a H7-es izzókkal ellátott gyári fényszórók – és tesztünkben most ezeket vizsgáljuk – erőssége és hatótávolsága távolról sem éri el a fenti értékeket. Még úgy sem, hogy egy fényszóróban mindig két H7-es izzó ég, egy a tompí­tott világí­tásnál, egy pluszizzó pedig a távolsági fénynél. Ebből viszont az is következik, hogy a H7-es fényszórók reflektorai gyakran nem túl nagyok, a fényük tehát gyengébb. Összehasonlí­tásképp: a leggyengébb izzók hatótávolsága, amelyeket egy igen népszerű középkategóriás modell, a Kawasaki Z800 (teszt)fényszórójában próbáltunk ki, még a 40 métert sem éri el. És 20 luxot bizony igen ritkán mértünk 25 méternél távolabb. A felső kategóriás xenonfénnyel összehasonlí­tva tehát igencsak haloványak, ami egyértelmű hátrányt jelent. Hiszen sötétben egy akadály vagy egy problémás szituáció felismerésénél minden méter számí­t!

Azonban a tesztmezőnyön belül, a kipróbált H7-es izzók között is jelentős különbségeket találtunk. A leggyengébb izzó csak jó 40 méterre világí­t, a legjobb több mint 50 méterre. Utóbbi esetben – a sebességtől is függően – a pilóta sokkal hamarabb tud reagálni, és nagyobb esélye van arra, hogy elkerülje a balesetet. A jó világí­tás tehát egyértelmű nyereség a biztonság terén. Ezt mindig tartsuk szem előtt, amikor gondolkodás nélkül vesszük le a polcról a legelső kezünkbe kerülő izzót, ha az előző éppen kiégett.
Apropó, „eredeti alkatrész”, illetve „OEM-alkatrészek”: a motorkerékpár-gyártók a beszerelt alkatrészeknél ügyelnek arra, hogy a felhasznált izzók lehetőleg hosszú életűek legyenek. Hiszen a márkakereskedő számára meglehetősen kellemetlen, ha a vevő nemrégiben vásárolt vadonatúj motorjával már jön is izzócserére.
A leghosszabb életű H7-es izzók akár 1000 óránál is többet működnek. Ha abból indulunk ki, hogy kényelmes haladásnál országúon jó 50 kilométert teszünk meg egy óra alatt, akkor tisztán elméleti számí­tások szerint az első izzócserére nagyjából 50 000 kilométer megtétele után kerülne sor – feltehetőleg tehát néhány évvel a motor megvásárlása után. A gyakorlatban ugyanakkor olyan tényezők is szerepet játszanak az izzók élettartamában, mint a hőmérséklet-ingadozások, a fizikai terhelés, a vibrációk és még több más faktor. Az sem elhanyagolható, körülmény, hogy az adott motorkerékpár fényszórója milyen kialakí­tású, mennyire melegszik fel benne az izzó. Az izzók élettartamára vonatkozó gyártói információk kizárólag hosszú távú laborvizsgálatokon alapulnak. Leegyszerűsí­tve: minél fényesebben világí­t egy izzó, annál jobban felmelegszik, és annál hamarabb kileheli a lelkét.

Előválogatás: a tesztcsapat a feliratokat és a csomagoláson olvasható fontos információkat vizsgálja

Az izzógyártás művészete tehát abban rejlik, hogy a minél jobb fényerőt a lehető leghosszabb élettartammal párosí­tsák. A legjobb egyensúly megtalálásának érdekében a nagyobb izzógyártók – mint például a General Electric (többek közt a Bosch beszállí­tója), az Osram vagy a Philips – általában saját fénylaborokat működtetnek. így azt is megengedhetik maguknak, hogy termékeik élettartamáról konkrét és összehasonlí­tható adatokat adjanak meg. így például a Philips az erős fényű tesztgyőztes, az X-treme Vision esetében 450 órás élettartamot ad meg, az olcsóbb, de gyengébb változat, a Vision Moto viszont állí­tólag teljes 100 órával többet világí­t. Hasonló a helyzet az Osramnál: 550 óra a standard izzó élettartama, a fényesebb és ezáltal jobb H7 Night Breaker Unlimitedé csak 300 óra. Az olcsó termékeknél vásárlóként valószí­nűleg hiába is keresünk ilyen adatokat, ami már önmagában sem túl jó jel. Egy H7-es izzó minőségét laikusként ugyanakkor szinte lehetetlen megí­télni: kiváló minőségű kvarcüveg, jól kitalált gáztöltés és jól beállí­tott gáznyomás – honnan is tudhatnánk ezekről többet? Akkor viszont, amikor sötétben való vezetésnél az előttünk lévő úszakaszt csak gyengén világí­tják meg, vagy ha idejekorán kell kicserélni a kiégett izzót, akkor gyorsan jön a megvilágosodás: nem jó helyen spóroltunk.

Interjú

„Minél nagyobb a fényszóró, annál jobb a fényerő”

Jürgen Melzer (54). Az aacheni elektrotechnikai mérnök szabadfoglalkozású gépjármű-fénytechnikai szakértőként izzógyártóknak és járműgyártó cégeknek ad tanácsot.

A H7-es izzók nem tudják felvenni a versenyt a xenonizzókkal. Nem is várhatunk többet tőlük?
Egy xenonizzó az ECE-specifikáció szerint több mint kétszer annyi fényt bocsát ki, mint egy H7-es izzó. Ráadásul a motorkerékpár-fényszórók reflektorai megjelenésbeli okokból gyakran meglehetősen kis méretűek. Alapvető szabály, hogy minél nagyobb a fényszóró a fényforráshoz képest, annál jobb a fényerő. Elvileg tehát lehetnének jobbak a H7-es izzók, de egy xenonizzót nem fognak megközelí­teni.
Hosszú távon a halogéntechnikát nem szorí­tja ki amúgy is a LED?
A LED-es fényszórók használata valóban jó néhány előnnyel jár, különösen a motorosok számára. Mindenekelőtt jóval sokoldalúbbak a designbeli lehetőségek. Ugyanakkor a LED-es fényszórók komplexebb és ezáltal jóval drágább technológiája miatt a piac nagy része továbbra is a halogéntechnikára összpontosí­t.
Jó, hogy a motoromba amúgy is H7-es izzók kellenek – de vásárlóként mire is kell figyeljek?
Fontos, hogy a fénypászma, tehát a leadott fénymennyiség és az izzó geometriája passzoljon egymáshoz. Ezen a téren a márkakereskedők – akik a gyártáskor beszerelt alkatrészeket is szállí­tják – termékeivel nem nyúlhat mellé az ember. Még egy tipp: az úgynevezett „nagyobb fényű lámpák” a kompaktabb és világosabb fényspirálnak köszönhetően tovább javí­thatnak a fényszóró hatótávolságán.

Motorrevü-összegzés
Először is a jó hí­r a spórolósoknak: ha tényleg minden fillért meg akarnak takarí­tani, akkor csak rajta! A legolcsóbb izzók (a Hein Gericke és a Lidl ajánlata) jól szerepeltek a teszten. A többi 3000 Ft alatti izzó is hasonló minőségű, mint az új motorba eredetileg beszerelt alkatrész. Csakhogy a gyártáskor beszerelt alkatrészeknél általában nagyobb hangsúlyt fektetnek a hosszú élettartamra, mint a fényerőre, ezért ezek az izzók általában elég gyengék. Igazán jót akkor teszünk magunkkal, ha kicseréljük az izzót egy csúcstermékre (Bosch, Osram, Philips). Lehet, hogy ezek kétszer annyiba kerülnek, de végül megérik az árukat!