Elvárható magatartás

A Markos-Nádas duó valamikor a nyolcvanas években készí­tette örökbecsű „Katonadolog” c. előadását, ahol a Markos alakí­totta felettes porig alázza Nádas közlegényét. A vasúi átjárót előjelző táblák itt sajátos értelmezést kapnak, amikor Markos kérdésére, miszerint mit jelent a fehér alapon három, majd kettő, végül egy piros ferde csí­k, Nádas kinyögi: „Az őrmestert lefokozták”.

Vannak, akik még most is felnevetnek ezekenél a tábláknál, pedig azok eredeti célja koránt sem ez volt… Térjünk vissza ezzel a cikkel, a két lapszámmal ezelőtt félbeszakí­tott közúi jelzőtáblák témakörhöz, legelőször is, az utasí­tást adó jelzőtáblákhoz!

Az utasí­tást adó jelzőtábláknak van egy első látásra is szembetűnő közös vonása, amely a grafikai megjelení­tésüket illeti: Mindannyian kék szí­nűek, (kék alapon fehér jelzés) és kör alakúak. Ez a sajátosságuk már messziről könnyen felismerhetővé teszi őket. Itt és most külön nem szeretnék velük foglalkozni, mert tapasztalataim szerint a „Kikerülési irány” vagy a „Gyalogú” jelzőtábláknak a közúi balesetek szempontjából általában nincs különösebb jelentősége. Térjünk át a következő csoportra!

A járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák köre meglehetősen összetett. Ide tartoznak például a kanyarodásra, megfordulásra, előzésre, legkisebb követési távolságra, behajtásra vonatkozó tilalmi illetve korlátozó jelzőtáblák. Ezek közül a rendelkezések közül következőket emelném ki:
„Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos”.

Amint azt a kiragadott példa jól illusztrálja, a tilalmi jelzőtábláknak is megvan a maguk jellemző formája, illetve szí­ne. Szí­nük illetve formájuk alapján már messziről felkészülhetünk arra, hogy továbbhaladásunkat valamilyen korlát illetve tilalom „keresztezi”. Ebben a körben vannak olyan jelzőtáblák, amelyek hatálya alól egy kiegészí­tő tábla felmentést adhat. Milyen tilalmak, illetve korlátozások alól adhat felmentést a KRESZ? A különböző behajtási tilalmakat kifejező jelzőtáblák (Pld. a „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” közúi jelzőtábla) és a „Korlátozott forgalmú övezet” közúi jelzőtáblák kiegészí­tő táblája a „Kivéve célforgalom” jelzőtábla. Ha ilyet látunk, az azt jelenti, hogy a fenti tilalmak nem vonatkoznak arra a járműre, amelynek uticélja a táblával megjelölt úon vagy övezetben van.

 

 

Meghatározott behajtási tilalmak és a „Korlátozott forgalmú övezet” közúi jelzőtábla hatálya alól a „Kivéve áruszállí­tás” kiegészí­tő tábla is felmentést adhat. A „Jobbra bekanyarodni tilos” és a „Balra bekanyarodni tilos” közúi jelzőtáblák hatálya csak arra az úkereszteződésre terjed ki, amelyik előtt azt elhelyezték. A „Megfordulni tilos”, a „Sebességkorlátozás”, a „Legkisebb követési távolság”, az „Előzni tilos”, a „Tehergépkocsival előzni tilos” jelzőtáblák hatálya az adott táblánál kezdődik és a következő úkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészí­tő tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy speciális, az adott tilalom feloldását célzó jelzőtábla a tilalmat előbb feloldja.  (Pld. „Sebességkorlátozás vége” jelzőtábla)

A vasúi átjáró előtt a „Sorompó nélküli vasúi átjáró”, a „Fénysorompóval biztosí­tott vasúi átjáró”, „Sorompóval biztosí­tott vasúi átjáró” illetve a „Jelzőőrrel biztosí­tott vasúi átjáró” veszélyt jelző táblák valamelyikével együtt elhelyezett, „Sebességkorlátozás” jelzőtábla hatálya a vasúi átjáró kezdetéig tart.

Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.
Ha a
– “Jobbra bekanyarodni tilos”,
– “Balra bekanyarodni tilos”,
– “Megfordulni tilos”,
– “Sebességkorlátozás”,
– “Előzni tilos”,
– “Tehergépkocsival előzni tilos”,
– “Korlátozott sebességű övezet”
– “Korlátozott forgalmú övezet”
-“Környezetvédelmi övezet”
jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészí­tő tábla időszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

Ha a „Kivéve célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállí­tás” feliratú kiegészí­tő tábla időszakot is megjelöl, az úra célforgalomban is csak ebben az időszakban szabad behajtani és azt a megjelölt időszak végéig el kell hagyni.

Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

A veszélyt jelző táblák különböző tí­pusú veszélyek helyét jelzik előre. Néhány kivételtől eltekintve mind háromszögletű, piros keretbe foglalt, fehér alapon fekete piktogrammot tartalmaz.

 

 

Formájuknak és jellegzetes szí­nkombinációjuknak köszönhetően már messziről felismerhetőek.
A veszélyt jelző tábla és a veszély helye (a veszélyes úszakasz kezdete) között a távolság
– autópályán 250-500 méter,
– lakott területen kí­vül egyéb úon 150-250 méter,
– lakott területen 50-100 méter,
kivéve ha a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészí­tő tábla rövidebb távolságot jelöl meg. Ismeretlen környéken vezetve pld. érdemes fékezésre felkészülni, ha meglátjuk az “Egyenrangú utak kereszteződése” jelzőtáblát, mert 50-100 méter megtétele után a jobbról érkezőnek elsőbbséget kell biztosí­tanunk, miközben a tábla észlelése nélkül valószí­nűleg magát a kereszteződést sem vennénk észre.

A KRESZ legutóbbi módosí­tásával életbe lépett egy meglehetősen fontos szabály, amely véleményem szerint nem kapott elég nagy publicitást. A hatályba lépés óta a „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) táblával jelölt szakaszokon a tábla alatti kiegészí­tő táblán feltüntetett távolságon belül legfeljebb 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek a járművek, ha a közúi jelzésekből más nem következik.  (A “Gyermekek” jelzőtábla – amely a veszélyt jelző táblák csoportjába tartozik – azt jelzi, hogy a gyermekeknek az útestre lépésével fokozottan számolni kell. Ez tipikusan iskolák, óvodák, egyéb gyermekintézmények környékén fordul elő) Tegye mindenki a szí­vére a kezét: Milyen gyakran tudatosodik bennünk ez a tábla, illetve az általa közvetí­tett figyelmeztetés? Egyáltalán: Tisztában vagyunk-e azzal, hogy a veszélyt jelző táblák láttán mi a helyes, az elvárható közlekedési magatartás? Az biztos, hogy a veszélyt jelző táblák köréből egyet a KRESZ most kiemelt, és egyértelművé tette az elvárható viselkedést. Ne lepődjünk meg, ha a jövőben, figyelmetlenségünknek egy sárga csekk formájában kellemetlen következményei lesznek… (Folytatjuk)