Baleset-megelőzés: Csapatjáték az útakon

Kézilabdameccsen ülök. Méghozzá kivételesen a kispadon, a „bennfentesek” között, akik nemcsak bámulják, de értik is, ami a pályán folyik. Amíg én elbűvölten nézem a két kapu között nyargaló fiúkat – köztük nem kis büszkeséggel a saját fiamat –, addig ők rövid hozzászólásokkal tarkítják az amúgy sem unalmas mérkőzést.

A csapatsportoknak megvan a sajátos pszichológiája: a csapat teljesítménye magával ragadja a közönséget, amely aztán sokszor olyan hangosan fejezi ki lelkesedését, hogy az visszahat a csapatra. De a játék nézőként is csak akkor élvezhető igazán, ha ismerjük és értjük a szabályokat. Nem igazi élvezet az olyan mérkőzés, ahol az edzők (esetleg a közönség) és a játékosok, valamint a játékvezető között vita alakul ki arról, ami a pályán történik. Ami a sportban magától értetődő, az az élet más területein nem annyira egyértelmű. A közlekedés is egyfajta csapatjáték, mégis sokszor hiányzik a konszenzus arról, ami az utakon folyik. Ezért a mostani lapszámtól kezdve újra – ki tudja, hányadszor – áttekintem a KRESZ legfontosabb rendelkezéseit, hogy közelebb kerüljünk a közmegegyezéshez. Kezdjük a közúti jelzőtáblákkal! A KRESZ hat csoportba rendezi a közúti jelzőtáblákat.

A közúti jelzőtáblák a járművezetők részére a) az útvonal típusát jelzik, b) az elsőbbséget szabályozzák, c) utasítást adnak, d) tilalmat, illetőleg korlátozást jeleznek, e) veszélyt jeleznek, vagy f) tájékoztatást adnak. A jelzőtábla alatt kiegészítő tábla adhat útmutatást a jelzőtábla jelzésének értelmezésére. A jelzőtáblákat − főszabály szerint, bizonyos kivételekkel − az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzőtáblát a bal oldalon vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzőtábla jelzése – ismét csak főszabály szerint, néhány kivétellel − a jelzőtáblával szemben közlekedő minden járműre vonatkozik. Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzőtábla jelzése az alatta levő forgalmi sávban közlekedő járművekre vonatkozik. A fényjelző készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelező haladási irányt jelző tábla jelzése azokra a járművekre vonatkozik, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó. A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelző táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű jármű vagy járműszerelvény kíséretét − külön jogszabály alapján − ellátó járművön, kíséret közben elhelyezhető fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésű jelzőtábla. Az így elhelyezett jelzőtábla rendelkezésének a kísérő és kísért jármű (járműszerelvény) mellett történő elhaladás közben kell eleget tenni. A fény kibocsátására alkalmas jelzőtáblán a jelzőtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek. A közúti jelzőtáblák az észlelést elősegítő sárga vagy fényvisszaverő sárga háttéren is elhelyezhetők. Az utasítást adó jelzőtáblán és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblán a kötelező legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.

Az útvonaltípust jelző táblák: a) „Autópálya” b) „Autópálya vége” c) „Autóút” d) „Autóút vége” e) „Főútvonal” f) „Főútvonal vége” Minden meghatározott útvonaltípus hatálya ott kezdődik, ahol ezt a KRESZ által megjelölt tábla jelzi, és addig tart, amíg annak végét az arra rendelt tábla nem jelzi. Miután az egyes útvonaltípusokra meghatározott – adott esetben az általánostól eltérő – szabályok vonatkozhatnak, az útvonal típusát jelző tábla észlelésének elmulasztása komoly zavarokat okozhat a közlekedésben. Ha az útkereszteződésben a főútvonal vonalvezetése az egyenes iránytól eltér, ezt a „Főútvonal” jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelzi; a kiegészítő tábla az útkereszteződés alaprajzi vázlatán a főútvonal vonalvezetését vastag vonallal tünteti fel.

Az a)−d) és f) pontjában említett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú − az előjelzett tábla távolságát feltüntető − kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál. Az útvonaltípusok a következők: gyorsforgalmi utak (autópályák és autóutak), főútvonalak, főútvonalnak ki nem jelölt utak. Autópályának csak olyan osztottpályás út (osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára − egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott − két külön útteste van) jelölhető ki, amely megfelel bizonyos feltételeknek. Például forgalmi irányonként legalább két forgalmi sávja kell hogy legyen, mindkét útteste mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon leállósávnak kell lennie, a különszintű útkereszteződéseinél gyorsító-, illetőleg lassítósávot kell kiépíteni, azonos szintben más út nem keresztezheti, lakott területen átvezető − vagy ilyen területet érintő − szakaszát a lakott területtől kerítéssel, korláttal vagy más hasonló módon el kell választani.

Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák a következők: a) „Elsőbbségadás kötelező”; a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton − illetőleg, ha a jelzőtábla alatt az útkereszteződés alaprajzi vázlatát feltüntető kiegészítő tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úton − érkező jármű részére. Ha a kiegészítő táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni. b) „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező”, a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél − a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt − meg kell állni, és a másik úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.

A vasúti átjáróra a megállás után a speciális szabályokban foglaltak szerint szabad ráhajtani. c) „A szembejövő forgalom elsőbbsége”; a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére. d) „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben”; a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben. Az a) pontban említett jelzőtábla előjelzésére a táblával azonos ábrájú − az előjelzett tábla távolságát feltüntető − kiegészítő táblával ellátott jelzőtábla szolgál. (Folytatjuk)