A gyújtógyertya ellenőrzése

Szemrevételezéskor a legkülönfélébb rendellenességeket fedezhetjük fel a gyújtógyertyán. A következőkben ismertetjük ezek egyes fajtáit, feltárjuk lehetséges kiváltó okaikat, valamint sorra vesszük várható hatásaikat és a hiba elhárí­tásához szükséges teendőket.

Normális állapot

A minimális hézag, valamint a szigetelőcsúcs
szürkésfehér-szürkéssárga, esetleg őzbarna elszí­neződése arra utal,
hogy megfelelő a motor beállí­tása és a gyertya hőértéke.

 
 Koromlerakódás

Finom fekete koromréteg fedi a szigetelőcsúcsot, az elektródákat és a gyertyaházat.

Lehetséges ok: rosszul beállí­tott keverékarány, túlságosan dús
keverék, erősen szennyezett légszűrő, hibásan működő szí­vató, javarészt
rövid szakaszokon használják a motorkerékpárt, túl hideg vagy alacsony
hőértékű a gyertya.

Hatása: a kúszóáram miatt nehézkessé válik a hidegindí­tás,
egyenetlen lesz a gyújtás. Ennek következtében elégetlen üzemanyag
juthat a katalizátorba, és károsí­thatja azt.

Teendő: be kell állí­tani a keverékarányt és a szí­vatót, ellenőrizni kell a légszűrőt.

Megolvadt elektródák

Karfiolos elektródák, esetleg gyertyaidegen anyagok kicsapódása.

Lehetséges ok: túlhevülés, izzás – például korai gyújtás – miatt
égési maradványok az égéstérben, meghibásodott szelepek vagy
gyújtáselosztó, rossz minőségű üzemanyag, nem előí­rásszerűen meghúzott
gyújtógyertya.

Hatása: a teljes leállás (motorkárosodás) előtt érezhetően csökken a motor teljesí­tménye.

Teendő: ellenőrizni kell a motort, a gyújtást és a keverékképzést.
Ki kell cserélni a gyertyát és az előí­rt nyomatékkal kell meghúzni az
újat.

 
 Mázasodás

Helyenként barnássárga, esetleg zöldes mázréteg alakul ki a szigetelőcsúcson.

Lehetséges ok: hamuszerű lerakódás képződik a benzinben és a motorolajban lévő adalékanyagokból.

Hatása: ha hirtelen nagy terhelést kap a motor, megolvad, és elektromos vezetővé válik a lerakódás.

Teendő: pontosan be kell állí­tani a keverékképző rendszert.

Megolvadt középelektróda

Megolvad a középelektróda, buborékos, szivacsos szerkezetű lesz a szigetelőcsúcs.

Lehetséges ok: túlhevülés, izzás – például korai gyújtás – miatt
égési maradványok az égéstérben, meghibásodott szelepek vagy
gyújtáselosztó, rossz minőségű üzemanyag, alacsony hőértékű vagy nem
előí­rásszerűen meghúzott gyújtógyertya.

Hatása: egyenetlen gyújtás, teljesí­tménycsökkenés.

Teendő: ellenőrizni kell a motort, a gyújtást és a keverékképzést,
valamint azt, pontos nyomatékkal lett-e meghúzva a gyertya. Adott
esetben megfelelő hőértékű új gyertyára kell cserélni.

 
 Lerakódás

Erőteljes lerakódás képződik a szigetelőcsúcson és a testelektródán
a benzinben és a motorolajban lévő adalékanyagokból. Salakszerű réteg
alakul ki a felületen (olajkoksz).

Lehetséges ok: ötvözetalkotó anyagok maradhatnak vissza – főleg a
motorolajból –, melyek aztán lerakódnak az égéstérben és a
gyújtógyertyán.

Hatása: teljesí­tménycsökkenést és motorkárosodást előidéző gyertyaizzáshoz vezethet.

Teendő: ellenőrizni kell a motor beállí­tásait, adott esetben át kell állni másfajta olajra.

Olajfilm

Vékony, fekete olajréteg vonja be a szigetelőcsúcsot, az elektródákat és a gyertyaházat.

Lehetséges ok: túl sok az olaj az égéstérben, túl van töltve a
motorolaj, erősen kopottak a dugattyúgyűrűk, a hengerperselyek és a
szelepvezetékek.

Hatása: egyenetlen gyújtás vagy akár gyertyarövidzárlat, teljes működésképtelenség.

Teendő: a motor ellenőrzése, helyes üzemanyag-olaj arány beállí­tása.

 
 Szigetelőcsúcs-törés

Darabok törnek le a szigetelőcsúcsból.

Lehetséges ok: szakszerűtlen kezelésből eredő mechanikai sérülés.
Kezdeti stádiumában általában csak hajszálrepedésként észlelhető.
Szélsőséges esetben – főleg túlzottan hosszú üzemeltetés esetén – akár
szét is robbanhat a szigetelőtest, ha lerakódás alakul ki a
szigetelőcsúcs és a középelektróda között.

Hatása: egyenetlen gyújtás, olyan helyekre ugrik át a
gyújtószikra, ahová nem jut el biztonsággal a friss keverék, kopogó
motorhang.

Teendő: ki kell cserélni a gyertyát.

Erőteljes elektródakopás

Szemmel láthatóan nagyon megfogyatkozott a közép- és/vagy a testelektróda.

Lehetséges ok: kikezdték őket a benzinben és a motorolajban lévő
agresszí­v adalékanyagok, lerakódás következtében kedvezőtlen áramlási
viszonyok alakultak ki az égéstérben, túlhevülés, nem megfelelő
gyújtógyertya.

Hatása: egyenetlen gyújtás – főleg gyorsí­táskor (nem képes
áthidalni a gyújtófeszültség a nagy hézagot), nehézkes indí­tás, kopogó
motorhang.

Teendő: ki kell cserélni a gyertyát.